114-0579/02 – Ekonomický růst a rozvoj (ERR)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- pochopení modelů ekonomického růstu (Solowův model, nová teorie růstu) - pochopení rozdílů mezi proximitními a fundamentálními faktory ekonomického růstu zemí - schopnost vysvětlit příčiny rozdílů v ekonomické úrovni zemí, jak z hlediska historického vývoje, tak z hlediska současných problémů - schopnost popsat a vysvětlit vliv geografických, kulturních a institucionálních faktorů ekonomického růstu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení teorií ekonomického růstu a rozvoje a na jejich aplikaci na konkrétních datech jednotlivých zemí. Nejdříve je rozebrán neoklasický Solowův model s jeho praktickou aplikací, následně pak modely nové teorie růstu, kde se především jedná o rozšíření kapitálu o lidský kapitál a dále o endogenizaci technologického pokroku. Kromě tradičních proximitních faktorů ekonomického růstu se předmět dále zabývá fundamentálními faktory ekonomického růstu, mezi které patří path dependence, instituce, kultura a geografické faktory.

Povinná literatura:

ACEMOGLU, D. Introduction to modern Economic Growth. Princeton: Princeton University Press, 2009. 990 p. ISBN: 978-0-691-13292-1. SCHWAB, Klaus and Peter VANHAM. Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. 304 p. ISBN 978-1119756132. WEIL, David N. Economic Growth. London: Routledge, 2019. 586 p. ISBN 978-0321795731.

Doporučená literatura:

BERNARDELLI, Michal et al. Economic Growth and Convergence. Global Analysis through Econometric and Hidden Markov Models. London: Routledge, 2021. 196 p. ISBN 9780367774905. CAMERON, Rondo and Larry NEAL. A Concise Economic History of the World. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN: 9780199989768. UNDP (United Nations Development Programme). 2022. Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World. New York.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: seminární práce Zkouška: kombinace písemného testu a ústního pohovoru Pro studenty s ISP platí shodné podmínky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vysvětlení pojmů ekonomický růst a rozvoj, chronologie vývoje teoretických proudů zabývajících se ekonomickým růstem a jejich základní popis; Solowův model. 2. Nová teorie růstu - Modely s rozšířenou definicí kapitálu: AK modely, Externality kapitálu (Romer 1986), modely s akumulací lidského kapitálu (Robert E. Lucas 1988) a model Mankiw, Romer and Weil (1992). 3. Nová teorie růstu - Modely s endogenizací technologického pokroku: Paul M. Romer (1990), R&D modely, modely „Schumpeterovského“ růstu. 4. Proximitní (lidský a fyzický kapitál, technologický pokrok) versus fundamentální faktory ekonomického růstu – path dependence, geografické faktory, kultura, instituce. 5. Path dependence, 3 epochy ekonomického vývoje (Malthusiánská past, průmyslová revoluce, „Great Divergence“). 6. Ekonomická historie Evropy, Afriky, Ameriky a Asie do 20. století. 7. 20. století – dosud: Great Divergence - století rychlých změn v ekonomické vyspělosti a růstu regionů. Charakteristika příčin těchto změn. Charakteristika a porovnání ekonomického vývoje a dlouhodobého růstu vyspělých ekonomik, rozvíjejících se ekonomik a chudých ekonomik 8. 20. století – dosud: Great Divergence - pokračování 9. Geografické faktory ekonomického růstu - Příroda a přírodní podmínky jako fundamentální faktor ekonomické vyspělosti a růstu, modely. 10. Modely vlivu kultury na dlouhodobý ekonomický růst a rozvoj. 11. Politická ekonomie růstu. Instituce, politické režimy a jejich vliv na dlouhodobý ekonomický růst. 12. Modely vlivu příjmové nerovnosti a chudoby na ekonomický růst a rozvoj. 13. Problémy současnosti a jejich dopad na další ekonomický vývoj: globalizace a ekonomický rozvoj; Teorie vlivu globalizace na ekonomický růst rozvojových zemí. 14. Globální řešení problematiky ekonomického rozvoje, efektivnost rozvojové pomoci – instituce, politiky, cíle, nástroje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách i cvičeních není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro studenty s ISP platí shodné podmínky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj ER P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj ER P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj ER P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj ER P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.