114-0900/03 – Ekonomie (ECO)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRA40 prof. Dr. Ing. Jan Frait
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
HON05 Ing. Martin Hon, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
JUR20 prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
PAK10 Michaela Paková
POL01 prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
VAR10 prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 35+0
kombinovaná Zkouška 35+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů - samostatně analyticky myslet o ekonomických jevech a procesech - chápat smysl a podstatu metodologie ekonomické vědy - kriticky analyzovat a zhodnotit (včetně predikční schopnosti) mikroekonomické a makroekonomické modely v rámci ekonomie hlavního proudu - kriticky analyzovat a zhodnotit alternativní ekonomické teorie (institucionální, evoluční, konstituční atd. ekonomie) - syntetizovat mikroekonomický a makroekonomický pohled na hospodářský život společnosti

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je jednak prohloubení znalostí načerpaných při studiu mikroekonomie, makroekonomie a mezinárodní ekonomie na magisterské úrovni, jednak rozšíření problémových okruhů o témata standardně zařazovaná do studia na doktorské úrovni. Oproti předmětům navazujícího magisterského studia je výrazně posílena teoretická složka výuky a výklad problematiky je založen zejména na matematicky formulovaných modelech a pokročilém grafickém aparátu

Povinná literatura:

MACH, Miloš Makroekonomie. Pokročilejší analýza. 3. část. Slaný: Melandrium, 2002. 167 s. ISBN 80- 86175-22-7. FRANK, Robert H. Microeconomics and Behavior. 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014. 640 p. ISBN 978-0078021695. KRUGMAN, Paul R., Maurice OBSTFELD and Marc MELITZ. International Economics: Theory and Policy. 11th ed. Boston: Pearson Education Limited, 2018. 785 p. ISBN 978-1292214870.

Doporučená literatura:

HOŘEJŠÍ, Bronislava, Jana SOUKUPOVÁ, Libuše MACÁKOVÁ a Jindřich SOUKUP. Mikroekonomie. 6. vydání. Praha: Management Press, 2018. 584 s. ISBN 978-80-7261-538-4. APPLEYARD, Dennis R. and Alfred J. FIELD. International Economics. 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016. 832 p. ISBN 978-1259290626. ROMER, David. Advanced Macroeconomics. 4th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2012. 736 p. ISBN 978-0073511375. VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. 9th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2014. 832 p. ISBN 978-0393123975.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostudium povinné a doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

A. MIKROEKONOMIE Obsahové vymezení: Teorie spotřebitele: od maximalizace užitku k poptávce. Existence jediného řešení. Marshallovy poptávky. Nepřímá funkce užitku. Analýza poptávky: maximalizace užitku a minimalizace výdajů jako duální problém. Další přístupy k teorii spotřebitele. Spotřební technologie. Teorie projevených preferencí. Volba optimální technologie. Firma a technologie. Ekonomická

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku