114-0902/04 – Ekonomická teorie (ET)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
LIB009 prof. Dr. Ing. Jan Libich
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 42+0
kombinovaná Zkouška 42+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- kritické hodnocení tradiční a heterodoxní mikro- a makroekonomické teorie v jejích historických proměnách - porozumění chování ekonomických agentů prostřednictvím teorie her a formalizované dynamické neoklasické teorie - porozumění dynamickým modelům všeobecné rovnováhy a jejich aplikacím i alternativám - schopnost exaktně modelovat a analyzovat chování ekonomických agentů prostřednictvím pokročilých metod panelové ekonometrie

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti teoretické ekonomie načerpané v předcházejících kurzech z oblastí mikroekonomie a makroekonomie tak, aby odpovídaly doktorské úrovni programu Ekonomie, a kriticky zhodnotit jednotlivé přístupy. Pozornost je věnována tradiční, zejména neoklasické ekonomii a ostatním moderním přístupům, jež se vůči neoklasické ekonomii vymezují. Ekonomická teorie je propojena s teorií ekonomického modelování a klíčovými ekonometrickými přístupy. V tomto předmětu je kladen důraz pokročilé teoretické složky výuky a výklad problematiky je založen zejména na matematicky formulovaných modelech, teorii her a pokročilém grafickém aparátu.

Povinná literatura:

ROMER, David. Advanced Macroeconomics. 5th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2019. ISBN 978-1260185218. VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. 9th ed., W. W. Norton & Company. New York, 2014. ISBN 978-0393919677. WICKENS, Michael. Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equlibrium Approach. 2nd ed. Princeton University Press, 2012. ISBN 9781400842476.

Doporučená literatura:

COLANDER, David. (ed.) Post Walrasian Macroeconomics: Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-86548-7. FRANK, Robert H. Microeconomics and Behavior. 10th ed. McGraw-Hill. New York, 2021. ISBN 978-1259394034. MELECKÝ, Martin a Aleš MELECKÝ. Aplikované modelování pro potřeby hospodářské politiky. SAEI, vol. 12. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2689-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

In case of ordered distance learning due to the adverse epidemic situation, all exams will have to be attempted online via LMS Moodle and MS Teams, while other study requirements remain unchanged.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a obhájení dvou samostatných prací po konzultaci s garantem předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Filozofie a metodologie ekonomické vědy. 2. Tradiční vs. heterodoxní ekonomie. 3. Dynamizace a srovnání chování agentů v mikroekonomických modelech. 4. Teorie her a její aplikace v ekonomii. 5. Historie a problémy makroekonomického modelování. 6. Dynamické modely všeobecné rovnováhy, jejich kritika a alternativní přístupy. 7. Panelové modelování a ekonometrie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2019/2020 letní