114-0903/01 – Monetární teorie (MT)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR20 prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
POL01 prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 45+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 45+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- získání přehledu přístupu k teorii peněz, - přehled o rozdílných makroekonomických a mikroekonomických přístupech k poptávce po penězích, - rozšíření znalostí v oblasti monetární teorie a strategie v monterání politice, - znalosti problematiky inflačního prognózování, cíllování inflace a modelování inflace, - rozšíření znalostí v oblasti optimální měnové oblasti a teorii měnové integrace. -

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Přehled přístupů k teorii peněz a jejich komparace. Předpoklady a metodologie analýzy peněžních procesů. Soudobé empirické metody analýzy v peněžní teorii. Kvantitativní teorie peněz před Keynesem a po Keynesovi. Teorie preference likvidity a její další vývoj. Neutralita a superneutralita peněz. Poptávka po penězích a teorie poptávky po penězích. Makroekonomické a mikroekonomické přístupy k poptávce po penězích. Agregátní poptávka po penězích a funkce poptávky po penězích. Elasticity poptávky po penězích a rychlost oběhu peněz. Empirické výzkumy poptávky po penězích. Peníze, inflace a reálná ekonomická aktivita. Peníze a modely růstu. Peníze a cenová hladina v dlouhém období. Phillipsova křivka, racionální očekávání a nová klasická makroekonomie. Modelování dopadů měnových šoků na reálný výstup a inflaci. Nabídka peněz a úrokové sazby. Monetární teorie a strategie monetární politiky. Tradiční a soudobé pojetí transmisních mechanismů monetární politiky. Cílování zprostředkujících kritérií. Alternativní měnová kritéria a cíle monetární politiky. Cílování peněžní zásoby. Přímé cílování inflace. Inflační prognózy a modelování inflace. Časová nekonzistence hospodářské politiky a nezávislost centrální banky. Optimální měnová oblast a teorie měnové integrace. Monetární teorie a praxe centrálních bank.

Povinná literatura:

Bernanke, B. S., Woodford, M. (Eds.): The Inflation-Targeting Debate. Chicago. University Of Chicago Press 2005. ISBN 0226044718. Frait, J.: Mezinárodní peněžní teorie. 1.vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. 196 s. ISBN 80-7078-395-8. Kodera, J.: Měnová analýza. Měnová analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2007. 250 s. ISBN 978-80-7357-298-3. Kulhánek, L.: Inflace a P-Star model v České republice. 1.vyd. Opava. Slezská univerzita 2004. 166 s. ISBN 80-7248-134-7. Laidler, D.: Macroeconomics in Retrospect: The Selected Essays of David Laidler. Cheltenham: Edward Elgar, 2004. 433 pp. ISBN 1-84376-384-2. Melecký, A., Melecký, M.: From inflation to exchange rate targeting: Estimating the stabilization effects for a small open economy. Economic Systems, 34 (2010), pp. 450–468; Mishkin, F. S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 10th ed. Boston: Pearson, 2013. ISBN 9780132770248. Taylor, J. B.: Monetary Policy Rules. Chicago. University of Chicago Press 2001. ISBN 0226791254. Walsh, C.E.: Monetary Theory and Policy. 3rd ed. Cambridge (MA): MIT Press, 2010. 640 pp. 978-0-262-01377-2. Woodford, M.: Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton: Princeton University Press, 2003. 808 pp. ISBN: 978-0-691-01049-6.

Doporučená literatura:

Bernanke, B. S., Laubach, T., Mishkin, F. S., Posen, A. S.: Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. Princeton, N. J.: Princeton University Press 2001. ISBN 0691086893. Blaug, M., Eltis, W., O'Brien, D., Skidelsky, R., Patinkin, D.: The Quantity Theory of Money: From Locke to Keynes and Friedman. Cheltenham. Edward Elgar Publishing 1995. ISBN 1858981778. Friedman, M.: Studies in the Quantity Theory of Money (Textbook Binding). Chicago. University of Chicago Press 2000. ISBN 0226264041. Gonda, V.: Peniaze a monetárne teórie. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2005. 152 s. ISBN 80-8078-036-6. Laidler, D. E. W.: The Demand for Money: Theories, Evidence, and Problems. 4th Ed. New York. Harper & Row 1997. ISBN 0065010981. Melecký, M.: Komparace vybraných jednoduchých modelů inflace v podmínkách české ekonomiky. Finance a úvěr, 51, 2001, 5, s. 275-297. Svensson, L. E. O., Woodford, M.: Implementing Optimal Policy through Inflation-Forecast Targeting. (NBER Working Paper 9747). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research 2003. (http://papers.nber.org/papers/w9747.pdf)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.