114-0903/02 – Monetární teorie (MT)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 45+0
kombinovaná Zkouška 45+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- získání přehledu přístupu k teorii peněz, - přehled o rozdílných makroekonomických a mikroekonomických přístupech k poptávce po penězích, - rozšíření znalostí v oblasti monetární teorie a strategie v monterání politice, - znalosti problematiky inflačního prognózování, cíllování inflace a modelování inflace, - rozšíření znalostí v oblasti optimální měnové oblasti a teorii měnové integrace. -

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Přehled přístupů k teorii peněz a jejich komparace. Předpoklady a metodologie analýzy peněžních procesů. Soudobé empirické metody analýzy v peněžní teorii. Kvantitativní teorie peněz před Keynesem a po Keynesovi. Teorie preference likvidity a její další vývoj. Neutralita a superneutralita peněz. Poptávka po penězích a teorie poptávky po penězích. Makroekonomické a mikroekonomické přístupy k poptávce po penězích. Agregátní poptávka po penězích a funkce poptávky po penězích. Elasticity poptávky po penězích a rychlost oběhu peněz. Empirické výzkumy poptávky po penězích. Peníze, inflace a reálná ekonomická aktivita. Peníze a modely růstu. Peníze a cenová hladina v dlouhém období. Phillipsova křivka, racionální očekávání a nová klasická makroekonomie. Modelování dopadů měnových šoků na reálný výstup a inflaci. Nabídka peněz a úrokové sazby. Monetární teorie a strategie monetární politiky. Tradiční a soudobé pojetí transmisních mechanismů monetární politiky. Cílování zprostředkujících kritérií. Alternativní měnová kritéria a cíle monetární politiky. Cílování peněžní zásoby. Přímé cílování inflace. Inflační prognózy a modelování inflace. Časová nekonzistence hospodářské politiky a nezávislost centrální banky. Optimální měnová oblast a teorie měnové integrace. Monetární teorie a praxe centrálních bank.

Povinná literatura:

Bernanke, B. S., Woodford, M. (Eds.): The Inflation-Targeting Debate. Chicago. University Of Chicago Press 2005. ISBN 0226044718. Frait, J.: Mezinárodní peněžní teorie. 1.vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. 196 s. ISBN 80-7078-395-8. Kodera, J.: Měnová analýza. Měnová analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2007. 250 s. ISBN 978-80-7357-298-3. Kulhánek, L.: Inflace a P-Star model v České republice. 1.vyd. Opava. Slezská univerzita 2004. 166 s. ISBN 80-7248-134-7. Laidler, D.: Macroeconomics in Retrospect: The Selected Essays of David Laidler. Cheltenham: Edward Elgar, 2004. 433 pp. ISBN 1-84376-384-2. Melecký, A., Melecký, M.: From inflation to exchange rate targeting: Estimating the stabilization effects for a small open economy. Economic Systems, 34 (2010), pp. 450–468; Mishkin, F. S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 10th ed. Boston: Pearson, 2013. ISBN 9780132770248. Taylor, J. B.: Monetary Policy Rules. Chicago. University of Chicago Press 2001. ISBN 0226791254. Walsh, C.E.: Monetary Theory and Policy. 3rd ed. Cambridge (MA): MIT Press, 2010. 640 pp. 978-0-262-01377-2. Woodford, M.: Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton: Princeton University Press, 2003. 808 pp. ISBN: 978-0-691-01049-6.

Doporučená literatura:

Bernanke, B. S., Laubach, T., Mishkin, F. S., Posen, A. S.: Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. Princeton, N. J.: Princeton University Press 2001. ISBN 0691086893. Blaug, M., Eltis, W., O'Brien, D., Skidelsky, R., Patinkin, D.: The Quantity Theory of Money: From Locke to Keynes and Friedman. Cheltenham. Edward Elgar Publishing 1995. ISBN 1858981778. Friedman, M.: Studies in the Quantity Theory of Money (Textbook Binding). Chicago. University of Chicago Press 2000. ISBN 0226264041. Gonda, V.: Peniaze a monetárne teórie. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2005. 152 s. ISBN 80-8078-036-6. Laidler, D. E. W.: The Demand for Money: Theories, Evidence, and Problems. 4th Ed. New York. Harper & Row 1997. ISBN 0065010981. Melecký, M.: Komparace vybraných jednoduchých modelů inflace v podmínkách české ekonomiky. Finance a úvěr, 51, 2001, 5, s. 275-297. Svensson, L. E. O., Woodford, M.: Implementing Optimal Policy through Inflation-Forecast Targeting. (NBER Working Paper 9747). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research 2003. (http://papers.nber.org/papers/w9747.pdf)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a obhajoba samostatné práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přehled přístupů k teorii peněz a jejich komparace. Předpoklady a metodologie analýzy peněžních procesů. Soudobé empirické metody analýzy v peněžní teorii. Kvantitativní teorie peněz před Keynesem a po Keynesovi. Teorie preference likvidity a její další vývoj. Neutralita a superneutralita peněz. Poptávka po penězích a teorie poptávky po penězích. Makroekonomické a mikroekonomické přístupy k poptávce po penězích. Agregátní poptávka po penězích a funkce poptávky po penězích. Elasticity poptávky po penězích a rychlost oběhu peněz. Empirické výzkumy poptávky po penězích. Peníze, inflace a reálná ekonomická aktivita. Peníze a modely růstu. Peníze a cenová hladina v dlouhém období. Phillipsova křivka, racionální očekávání a nová klasická makroekonomie. Modelování dopadů měnových šoků na reálný výstup a inflaci. Nabídka peněz a úrokové sazby. Monetární teorie a strategie monetární politiky. Tradiční a soudobé pojetí transmisních mechanismů monetární politiky. Cílování zprostředkujících kritérií. Alternativní měnová kritéria a cíle monetární politiky. Cílování peněžní zásoby. Přímé cílování inflace. Inflační prognózy a modelování inflace. Časová nekonzistence hospodářské politiky a nezávislost centrální banky. Optimální měnová oblast a teorie měnové integrace. Monetární teorie a praxe centrálních bank.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.