114-0903/02 – Monetární teorie (MT)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR20 prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
POL01 prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 45+0
kombinovaná Zkouška 45+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- získání přehledu přístupu k teorii peněz, - přehled o rozdílných makroekonomických a mikroekonomických přístupech k poptávce po penězích, - rozšíření znalostí v oblasti monetární teorie a strategie v monterání politice, - znalosti problematiky inflačního prognózování, cíllování inflace a modelování inflace, - rozšíření znalostí v oblasti optimální měnové oblasti a teorii měnové integrace. -

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Přehled přístupů k teorii peněz a jejich komparace. Předpoklady a metodologie analýzy peněžních procesů. Soudobé empirické metody analýzy v peněžní teorii. Kvantitativní teorie peněz před Keynesem a po Keynesovi. Teorie preference likvidity a její další vývoj. Neutralita a superneutralita peněz. Poptávka po penězích a teorie poptávky po penězích. Makroekonomické a mikroekonomické přístupy k poptávce po penězích. Agregátní poptávka po penězích a funkce poptávky po penězích. Elasticity poptávky po penězích a rychlost oběhu peněz. Empirické výzkumy poptávky po penězích. Peníze, inflace a reálná ekonomická aktivita. Peníze a modely růstu. Peníze a cenová hladina v dlouhém období. Phillipsova křivka, racionální očekávání a nová klasická makroekonomie. Modelování dopadů měnových šoků na reálný výstup a inflaci. Nabídka peněz a úrokové sazby. Monetární teorie a strategie monetární politiky. Tradiční a soudobé pojetí transmisních mechanismů monetární politiky. Cílování zprostředkujících kritérií. Alternativní měnová kritéria a cíle monetární politiky. Cílování peněžní zásoby. Přímé cílování inflace. Inflační prognózy a modelování inflace. Časová nekonzistence hospodářské politiky a nezávislost centrální banky. Optimální měnová oblast a teorie měnové integrace. Monetární teorie a praxe centrálních bank.

Povinná literatura:

Bernanke, B. S., Woodford, M. (Eds.): The Inflation-Targeting Debate. Chicago. University Of Chicago Press 2005. ISBN 0226044718. Frait, J.: Mezinárodní peněžní teorie. 1.vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. 196 s. ISBN 80-7078-395-8. Kodera, J.: Měnová analýza. Měnová analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2007. 250 s. ISBN 978-80-7357-298-3. Kulhánek, L.: Inflace a P-Star model v České republice. 1.vyd. Opava. Slezská univerzita 2004. 166 s. ISBN 80-7248-134-7. Laidler, D.: Macroeconomics in Retrospect: The Selected Essays of David Laidler. Cheltenham: Edward Elgar, 2004. 433 pp. ISBN 1-84376-384-2. Melecký, A., Melecký, M.: From inflation to exchange rate targeting: Estimating the stabilization effects for a small open economy. Economic Systems, 34 (2010), pp. 450–468; Mishkin, F. S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 10th ed. Boston: Pearson, 2013. ISBN 9780132770248. Taylor, J. B.: Monetary Policy Rules. Chicago. University of Chicago Press 2001. ISBN 0226791254. Walsh, C.E.: Monetary Theory and Policy. 3rd ed. Cambridge (MA): MIT Press, 2010. 640 pp. 978-0-262-01377-2. Woodford, M.: Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton: Princeton University Press, 2003. 808 pp. ISBN: 978-0-691-01049-6.

Doporučená literatura:

Bernanke, B. S., Laubach, T., Mishkin, F. S., Posen, A. S.: Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. Princeton, N. J.: Princeton University Press 2001. ISBN 0691086893. Blaug, M., Eltis, W., O'Brien, D., Skidelsky, R., Patinkin, D.: The Quantity Theory of Money: From Locke to Keynes and Friedman. Cheltenham. Edward Elgar Publishing 1995. ISBN 1858981778. Friedman, M.: Studies in the Quantity Theory of Money (Textbook Binding). Chicago. University of Chicago Press 2000. ISBN 0226264041. Gonda, V.: Peniaze a monetárne teórie. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2005. 152 s. ISBN 80-8078-036-6. Laidler, D. E. W.: The Demand for Money: Theories, Evidence, and Problems. 4th Ed. New York. Harper & Row 1997. ISBN 0065010981. Melecký, M.: Komparace vybraných jednoduchých modelů inflace v podmínkách české ekonomiky. Finance a úvěr, 51, 2001, 5, s. 275-297. Svensson, L. E. O., Woodford, M.: Implementing Optimal Policy through Inflation-Forecast Targeting. (NBER Working Paper 9747). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research 2003. (http://papers.nber.org/papers/w9747.pdf)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a obhajoba samostatné práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přehled přístupů k teorii peněz a jejich komparace. Předpoklady a metodologie analýzy peněžních procesů. Soudobé empirické metody analýzy v peněžní teorii. Kvantitativní teorie peněz před Keynesem a po Keynesovi. Teorie preference likvidity a její další vývoj. Neutralita a superneutralita peněz. Poptávka po penězích a teorie poptávky po penězích. Makroekonomické a mikroekonomické přístupy k poptávce po penězích. Agregátní poptávka po penězích a funkce poptávky po penězích. Elasticity poptávky po penězích a rychlost oběhu peněz. Empirické výzkumy poptávky po penězích. Peníze, inflace a reálná ekonomická aktivita. Peníze a modely růstu. Peníze a cenová hladina v dlouhém období. Phillipsova křivka, racionální očekávání a nová klasická makroekonomie. Modelování dopadů měnových šoků na reálný výstup a inflaci. Nabídka peněz a úrokové sazby. Monetární teorie a strategie monetární politiky. Tradiční a soudobé pojetí transmisních mechanismů monetární politiky. Cílování zprostředkujících kritérií. Alternativní měnová kritéria a cíle monetární politiky. Cílování peněžní zásoby. Přímé cílování inflace. Inflační prognózy a modelování inflace. Časová nekonzistence hospodářské politiky a nezávislost centrální banky. Optimální měnová oblast a teorie měnové integrace. Monetární teorie a praxe centrálních bank.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku