114-0904/01 – Dějiny národního a světového hospodářství (DNSH)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětuprof. PhDr. František Varadzin, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAR10 prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 45+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 45+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- hlubší orientace ve vývoji ekonomické teorie a světového hospodářství, - rozšíření znalostí ve vývoji ceského hospodářství, - základní znalosti a vývoji ekonomických systémů s důrazem na pochopení role jednotlivých teritoriálních subsystémů (Evropa, Asie, Amerika, Afrika) pro genezi soudobé světové ekonomické soustavy, - orientace v problematice světového hospodářství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Studium je zaměřeno na poznání vývoje ekonomických systémů, které se formovaly ve světovém hospodářství. Důraz je přitom kladen na pochopení role jednotlivých teritoriálních subsystémů (Evropa, Asie, Amerika, Afrika) pro genezi soudobé světové ekonomické soustavy. Hlavní pozornost je věnována vývoji od industriální revoluce konce 18. století jako počátku soudobé převládající kulturně civilizační formy života. Výchozím bodem formování světového hospodářství je vznik regionu v předindustriálním období. Dále je sledováno obdobné formování koloniální soustavy jako první historické formy světového hospodářství.Jde o stanovení její rané fáze (15.-18. stol.), vrcholné fáze (19. stol.) a rozpad ve 20. století. Zde jsou sledovány faktory vedoucí k postupné přeměně stavu světové ekonomiky na prahu 21. století. Nedílnou součástí analýzy uvedeného vývoje je i diskuse o významu jednotlivých etap vývoje historického ekonomického procesu pro vývoj ekonomického myšlení a teorii. Součástí studia je i pozornost věnovaná vývoji českého národního hospodářství.V zásadě jde o charakteristiku všech momentů vývoje české ekonomiky: - česká ekonomika ve středověku jako součást evropského hospodářství, - tereziánské a josefiánské reformy jako předzvěst industrializace, - zformování českého hospodářství jako součásti habsburské monarchie, - vývoj mezi světovými válkami, - ekonomický vývoj od 2. světové války do roku 1990.

Povinná literatura:

Hoffmann, F.: České město ve středověku. Praha. Panorama 1992. Hoch, K.: Čechy na prahu moderního hospodářství. Praha. Nakladatelství A. Neubert 1936. Kolektiv autorů: Přehled hospodářského vývoje Československa v letech 1918-1945. Praha. NPL 1963. VI. upravené vydání. Mendl, B.: Hospodářský vývoj Evropy. Praha. Státní nakladatelství 1931. Purš, J.: Průmyslová revoluce. Praha. Academia 1978. Roubík, F.: Z českých hospodářských dějin. Přehled vývoje českého průmyslu, obchodu, měny a dopravy. Praha. Státní nakladatelství 1948. Varadzin, F. a kol.: Ekonomický rozvoj a růst. Praha. Professional Publishing 2004.

Doporučená literatura:

Faltus, J. - Průcha, V.: Hospodářské dějiny. Praha. VŠE 1992. Ciepielewski, J. - Kostrowickoe, I. - Landau, Z. - Tomaszewski, J.: Hospodárske dejiny sveta do roku 1970. Bratislava. Pravda 1977. King, A. - Schneider, B.: První globální revoluce. Bratislava. Bradlo 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.