114-0908/02 – Politické a sociální problémy evropské integrace (EU-INT)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Václav Jurečka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR20 prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 45+0
kombinovaná Zkouška 45+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů - vnímat ekonomickou stránku evropské integrace v úzké souvislosti s jejími mimo-ekonomickými aspekty (politickými, sociálními, etnickými, sociálně-psychickými atd.) - identifikovat hlavní mimo-ekonomické aspekty (důsledky) ekonomické integrace - rozpoznat nejdůležitější a nejaktuálnější problémy v mimo-ekonomické sféře evropské integrace - propojovat poznatky z ekonomie s poznatky jiných společenských věd při řešení aktuálních otázek evropské integrace - formulovat vlastní představu řešení výše uvedených problémů a prezentovat ji - vést rozpravu (diskutovat) o mimo-ekonomických tématech vztahujících se k ekonomické integraci v prostředí silně diferencovaných názorů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Evropská ekonomická integrace a její politické, sociální a sociokulturní souvislosti. Politické a sociální akcelerátory a decelerátory evropského integračního procesu. Touha po “Evropě” a strach z ní. Problém evropské identity a evropeismu. Problém národní identity. “My” a “oni”. Vliv nacionalismu na evropskou integraci. Teorie nacionalismu. Typy nacionalismu. Xenofobie a nacionalismus. Evropa jako kulturní prostor. Problém tzv. malých jazyků. Evropa jako sociální prostor. Evropská sociální „charta“. Obranná, bezpečnostní a zahraniční politika Evropské unie. Institucionální struktura Evropské unie. Problém „deficitu demokracie“ v unii. Problematika (případné) evropské politické unie. Evropa občanů, Evropa regionů, Evropa vlastí? Evropská federace nebo konfederace? Specifika mezinárodní integrace malých zemí (národů). „Malí“ a „velcí“ v unii. Faktor asymetrie. Problém Smlouvy o Ústavě Evropské unie.

Povinná literatura:

European Integration in a Changing World. Edited by Dvořák, V. a Kašička, P. Praha. VŠE – Středisko mezinárodních studií J. Masaryka 1998. Gelner, E.: Encounters with Nationalism. Oxford. Blackwell Publishers 1994. Had, M. - Pikna, B.: Druhý a třetí pilíř Evropské unie. Praha. MZV – Ústav mezinárodních vztahů 2001. Hanf, K. and Soetendorp, B.: Adapting to European Integration. London and New York. Longman 1998. Hix, S.: The Political System of the European Union. Houndmills etc. Macmillan Press LTD 1999. Laughland, J.: Znečištěný pramen. Nedemokratické počátky evropské ideje. Praha. Prostor 2001. Lehmannová, Z. a kol.: Výchova k evropanství. Kulturně historické souvislosti evropského procesu. Praha. Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka. VŠE Praha. Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci 1996. Mlčoch, L.: Ekonomie důvěry a společenského dobra. Česká republika v Evropské unii: pokus o nástin perspektivy. Praha. Národohospodářský ústav Josefa Hlavky 2005. The European Union beyond Amsterdam. Edited by Westlake, M. London and New York. Routledge 1998. Therborn, G.: European Modernity and – Beyond. London: etc. Sage Publications 1995. Veber, V.: Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti. Praha. Lidové noviny 2004.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

žádné další nároky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Evropská ekonomická integrace a její politické, sociální a sociokulturní souvislosti. Politické a sociální akcelerátory a decelerátory evropského integračního procesu. Touha po “Evropě” a strach z ní. Problém evropské identity a evropeismu. Problém národní identity. “My” a “oni”. Vliv nacionalismu na evropskou integraci. Teorie nacionalismu. Typy nacionalismu. Xenofobie a nacionalismus. Evropa jako kulturní prostor. Problém tzv. malých jazyků. Evropa jako sociální prostor. Evropská sociální „charta“. Obranná, bezpečnostní a zahraniční politika Evropské unie. Institucionální struktura Evropské unie. Problém „deficitu demokracie“ v unii. Problematika (případné) evropské politické unie. Evropa občanů, Evropa regionů, Evropa vlastí? Evropská federace nebo konfederace? Specifika mezinárodní integrace malých zemí (národů). „Malí“ a „velcí“ v unii. Faktor asymetrie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.