114-0910/01 – Hospodářské struktury a struktury podnikání v českých zemích v letech 1918 - 1938 (HSCS)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětuprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GER35 prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 45+0
kombinovaná Zkouška 45+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- schopnost charakterizovat podmínky vzniku samostatného Čs. státu a podmínek vzniku a upevnění československého kapitálu, - získání pokročilejších znalostí ekonomiky první republiky, - znalost fungování malého a středního podnikání, jakožto i živnostenské správy v období 1918 - 1938, - rozšířené znalosti v problematice průmyslu a obchodu a mezinárodní vazby Československé republiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

• Vznik samostatného čsl. hospodářství – kroky k upevnění čsl. kapitálu • Struktura kapitálu, průmyslu a obchodu, mezinárodní vazby • Profilující odvětví, představitelé a podnikatelské osobnosti • Malé a střední podnikání, fungování živnostenské správy

Povinná literatura:

Geršlová, J.: Hospodářská minulost českých zemí. 1. díl. Období od poloviny 19. století do 2. světové války. Ostrava. 1997. Geršlová, J. – Sekanina, M.: Lexikon našich hospodářských dějin. Praha. 2003. Lacina, V.: Hospodářství českých zemí 1880 – 1914. Praha. 1990.

Doporučená literatura:

Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. 1. díl, období 1918 – 1945. Brno. Doplněk 2004. Teichová, A.: Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938. Praha. 1994.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

musí být doplněno, musí být doplněno, musí být doplněno

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku