114-0911/02 – Financial stability (FS)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits10
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.Subject version guarantorprof. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOD063 doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
MEL06 prof. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 28+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to deepen the knowledge of how financial development and stability contribute to economic growth and to reduction of pension inequality, and how we can define and measure financial stability and financial development (respectively efficiency and inclusion). Further goal is to apply the Financial Sector Assessment Program (FSAP) including financial stability stress tests.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Studenti se seznámí s předními empirickými výzkumy v dané oblasti a dozví se jaké finanční politiky (makroobezřetnostní, mikroobezřetnostní, zaměřené na finanční infrastrukturu, soutěživost trhu, či finanční gramotnost) jsou v praxi efektivní. Studenti si rovněž vyzkouší hodnocení stability a rozvoje konkrétních finančních systémů pomoci metodiky Financial Sector Assessment Program (FSAP) prováděné Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou, včetně zátěžových testů finanční stability.

Compulsory literature:

BUNCIC, Daniel and Martin MELECKY. Macroprudential stress testing of credit risk: A practical approach for policy makers. Journal of Financial Stability, 2013, vol. 9(3), pp. 347-370. WORLD BANK. Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion. Washington, DC: The World Bank. 2014. 224p. ISBN 978-0-8213-9985-9.

Recommended literature:

WORLD BANK. Global Financial Development Report 2013: Rethinking the Role of the State in Finance. Washington, DC: The World Bank. 2012. 220p. ISBN 978-0-8213-9503-5. WORLD BANK and INTERNATIONAL MONETARY FUND. Financial Sector Assessment: A Handbook. Washington, DC: The World Bank. 2005. 488p. ISBN 0-8213-6432-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

seminární práce + ústní zkouška (diskuze k předložené práci + doporučené literatuře)

E-learning

Other requirements

presentation of the paper

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

nutno doplnit nutno doplnit

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0311D050004) Economics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0311D050004) Economics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0311D050004) Economics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0311D050004) Economics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0311D050004) Economics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0311D050004) Economics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0311D050004) Economics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0311D050004) Economics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0311D050004) Economics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0311D050004) Economics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0311D050004) Economics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0311D050004) Economics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.