114-0911/02 – Finanční stabilita (FS)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOD063 doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
MEL06 prof. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí o tom, jak finanční rozvoj a stabilita napomáhají hospodářskému růstu a snižovaní důchodové nerovnosti, a také, jak jsou finanční stabilita a finanční rozvoj, resp. efektivnost a inkluze, definovány a měřeny. Dalším cílem je aplikace metodiky Financial Sector Assessment Program (FSAP) včetně zátěžových testů finanční stability.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Studenti se seznámí s předními empirickými výzkumy v dané oblasti a dozví se jaké finanční politiky (makroobezřetnostní, mikroobezřetnostní, zaměřené na finanční infrastrukturu, soutěživost trhu, či finanční gramotnost) jsou v praxi efektivní. Studenti si rovněž vyzkouší hodnocení stability a rozvoje konkrétních finančních systémů pomoci metodiky Financial Sector Assessment Program (FSAP) prováděné Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou, včetně zátěžových testů finanční stability.

Povinná literatura:

GOULD, David Michael and Martin MELECKY. Risks and Returns. Washington, DC: The World Bank. 2017. 295p. ISBN 978-1-4648-0967-5.

Doporučená literatura:

LEVINE, Ross. Finance and Growth: Theory and Evidence, Handbook of Economic Growth, in: Philippe Aghion & Steven Durlauf (ed.), Handbook of Economic Growth, 2005. vol 1, chapter 12, pp. 865-934, Amsterdam: Elsevier. ISBN 978-0-444-53546-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce + ústní zkouška (diskuze k předložené práci + doporučené literatuře)

E-learning

Další požadavky na studenta

obhajoba tematické práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční stabilita: Teoretický koncept a indikátory. 2. Finanční efektivnost: Teoretický koncept a indikátory. 3. Finanční inkluze: Teoretický koncept a indikátory. 4. Vliv finanční stability a rozvoje na ekonomický růst a důchodovou nerovnost. 5. Rovnovážný růst půjček a makroobezřetnostní politika. 6. Program hodnoceni finančního sektoru (FSAP). 7. Zátěžové testy finanční stability: Teorie a praxe. 8. Analýza finanční efektivnosti a inkluze.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.