114-0912/02 – Fiskální politika a řízení dluhu (FP)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jan LibichGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Jan Libich
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIB009 prof. Dr. Ing. Jan Libich
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- porozumění modernímu dynamickému přístupu ve fiskální politice - schopnost rozlišit ekonomické dopady diskreční fiskální politiky a politiky založené na pravidlech, jejich výhody a rizika - porozumění neortodoxním fiskálním teoriím inflace a recesí - schopnost analyzovat vliv hospodaření sub-centrálních vlád na makroekonomiku - porozumění moderním metodám řízení veřejného dluhu a jeho ekonomickým dopadům

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět tematicky navazuje na magisterské předměty věnované fiskální teorii a politice, prezentované neokeynesovským způsobem v souladu s koncepcí veřejné ekonomie R. Musgravea. Cílem předmětu je seznámit studenty s moderním, dynamickým pojetím fiskální politiky vycházejícím z neoklasických základů, a se souvisejícími konkrétními problémy z oblastí výdajových, daňových a dluhových politik, zaměřených na stabilizaci a stimulaci makroekonomického vývoje. Pozornost je též věnována vlivu institucionálního uspořádání ve fiskální sféře na makroekonomický vývoj.

Povinná literatura:

MELECKÝ, Aleš a Martin MELECKÝ. Řízení vládního dluhu: strategie, riziko, alokace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 198 s. ISBN 978-80-248-3827-4. BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Fiscal Policy, Public Debt and Monetary Policy in Emerging Market Economies. BIS No 67, Monetary and Economic Department, 2012. 356 p. ISBN 92-9131-152-9 (print), 92-9197-152-9 (online). KOPCKE, Richard W., TOOTELL, Geoffrey M.B. and Robert K. TRIEST (eds.). The Macroeconomics of Fiscal Policy. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006. 383 p. ISBN 02-6211-295-7. MAKIN, Anthony. The Limits of Fiscal Policy. Palgrave Pivot. 2018. 134 p. ISBN 978-3-319-90157-2.

Doporučená literatura:

BURGER, Philippe. Sustainable Fiscal Policy and Economic Stability: Theory and Practice. Cheltenham: Edward Elgar, 2004. 232 p. ISBN 978-1843766322. MISSALE, Alessandro. Public Debt Management. Oxford: Oxford University Press, 2000. 320 p. ISBN 978-0198290858. RABIN, Jack and Glenn L. STEVENS (eds.). Handbook of Fiscal Policy. London: Routledge, 2002. 856 p. ISBN 978-0824707736.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce + ústní zkouška (diskuze k předložené práci + doporučené literatuře)

E-learning

Další požadavky na studenta

žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie dynamické fiskální politiky. 2. Fiskální pravidla: teorie a empirie. 3. Fiskální teorie inflace. 4. Expanzivní fiskální kontrakce: teorie a empirie. 5. Politická ekonomie fiskální politiky a koncepce udržitelnosti. 6. Soudobé modely fiskálního federalismu. 7. Veřejný dluh, jeho dopady a řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.