114-9500/01 – Ekonomie (ECO)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
FOJ28 doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
FRA40 prof. Dr. Ing. Jan Frait
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
PYT005 doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
STA579 doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 35+0
kombinovaná Zkouška 35+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů - samostatně analyticky myslet o ekonomických jevech a procesech - chápat smysl a podstatu metodologie ekonomické vědy - kriticky analyzovat a zhodnotit (včetně predikční schopnosti) mikroekonomické a makroekonomické modely v rámci ekonomie hlavního proudu - kriticky analyzovat a zhodnotit alternativní ekonomické teorie (institucionální, evoluční, konstituční atd. ekonomie) - syntetizovat mikroekonomický a makroekonomický pohled na hospodářský život společnosti

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Kurz se kládá z pěti částí: - mikroekonomie - makroekonomie - mezinárodní eknomie - institucionální ekonomie - dějiny ekonomie V rámci těchto kurzů studenti rozšíří své vědomosti a znalosti z magisterského studia.

Povinná literatura:

Frank, R. H.: Mikroekonomie a chování. Praha. Svoboda 1995. Hořejší,B.,Soukupová,J.,Macáková,L.,Soukup,J.: Mikroekonomie. Management Presss 2006. Malinovský,J.,Sucháček,J.: Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky Evropské unie. Ostrava. VŠB TUO 2006. Voight,S.: Institucionální ekonomie. Praha. Liberální institut 2008. Sojka,M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha. Havlíček Brain Team2010. Cihelková – Kunešová – Křížková - Martinčík: Světová ekonomika – nové jevy a perspektivy. Praha. C.H. Beck 2002. Cihelková, E. a kol.: Regiony a integrace. Praha. Grada 2005. Kenen, P. B.: The International Economy. Cambridge. Cambridge University Press 1994. Frank, R. H., Bernanke, B. S.: Ekonomie. Praha. Grada Publishing 2003. Kadeřábková, B.: Úvod do makroekonomie. Neoklasický přístup. Praha. C. H. Beck 2002. Schiller, B. R.: Makroekonomie dnes. Praha. Computer Press 2004. Hayek, F. A.: Právo, zákonodárství a svoboda. Nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie. Praha. Academia 1991. Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie. Praha. Karolinum 1996, resp. 2005. Mlčoch, L. - Machonin, P. - Sojka, M.: Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (alternativní pohled). Praha. Karolinum 2000. Klusoň, V.: Instituce a odpovědnost. K filozofii ekonomické vědy. Praha. Karolinum 2004. Sen, A.: Etika a ekonomie. Praha. Vyšehrad 2002. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. Praha. C.H. Beck 1999. Kvasničková, A. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. Praha. Rego 1999. Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Praha. Karolinum 2000.

Doporučená literatura:

Holman, R.: Dějiny ekonomického myšlení. Praha. C.H.Beck 1999. Varadzin, F.: Teorie světové ekonomiky. Ostrava. VŠB-TUO 1997. Vencovský,F.: Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Brno. Georgetoown,Masarykova univerzita,Nauma 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

In case of ordered distance learning due to the adverse epidemic situation, all exams will have to be attempted online via LMS Moodle and MS Teams, while other study requirements remain unchanged.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostudium povinné a doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

A. MIKROEKONOMIE Obsahové vymezení: Teorie spotřebitele: od maximalizace užitku k poptávce. Existence jediného řešení. Marshallovy poptávky. Nepřímá funkce užitku. Analýza poptávky: maximalizace užitku a minimalizace výdajů jako duální problém. Další přístupy k teorii spotřebitele. Spotřební technologie. Teorie projevených preferencí. Volba optimální technologie. Firma a technologie. Ekonomická

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku