114-9505/01 – Teorie protimonopolní regulace (TAR)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI30 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 45+0
kombinovaná Zkouška 45+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Teorie protimonopolní regulace, jejíž moderní poznatky se objevují na konci 19. a začátku 20. století, je ukázat studentům způsoby,kterými je možno zmírňovat negativní dopady nedokonalé konkurence na ekonomickou efektivnost země. Proto se předmět soustřeďuje na rozvoj teorie i praktické politiky ochrany trhu a koncepční představy o uspořádání soutěžní ekonomiky. Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů - samostatně analyticky myslet o podstatě hospodářské politiky - chápat smysl a podstatu jednotlivých nástrojů hospodářské politiky - pochopit a analyzovat konkurenci - kriticky analyzovat a zhodnotit hospodářskou soutěž v České republice a EU

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Obsahem kurzu je: podstata a hlavní cíle politiky hospodářské soutěže. Rozvoj teorie i praktické politiky ochrany trhu. Koncentrace monopolizace ekonomiky. Koncepční představy o uspořádání soutěžní ekonomiky. Příčiny a formy omezování hospodářské soutěže. Statičnost a dynamičnost konkurence. Nástroje politiky hospodářské soutěže. Zákazy kartelů, dohled nad zneužíváním dominantního postavení na trhu, kontrola fúzí. Historie a konkrétní podoba antimonopolní politiky, její zákonná úprava. Hospodářská soutěž v Evropské unii. Ochrana hospodářské soutěže v ČR.

Povinná literatura:

1. PELC V. Hospodářská soutěž. Praha. Grada Publishing 1995. 2. RAUS D., NERUDA R. Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU. BRNO : CP BOOKS, 2005 3. URBAN, J. Teorie národního hospodářství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.

Doporučená literatura:

1. BEJČEK J. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu Brno : Masarykova univerzita, 2010 2. KASAN J.,FIBÍROVÁ J. Cenová politika a ochrana trhu. Praha. VŠE 1992. 3. ROBINSONOVÁ, J. Ekonómia nedokonalej konkurencie. Bratislava: Pravda, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a prezentace samostatné práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podstata a hlavní cíle politiky hospodářské soutěže. Rozvoj teorie i praktické politiky ochrany trhu. Koncentrace monopolizace ekonomiky. Koncepční představy o uspořádání soutěžní ekonomiky. Příčiny a formy omezování hospodářské soutěže. Statičnost a dynamičnost konkurence. Nástroje politiky hospodářské soutěže. Zákazy kartelů, dohled nad zneužíváním dominantního postavení na trhu, kontrola fůzí. Historie a konkrétní podoba antimonopolní politiky, její zákonná úprava. Hospodářská soutěž v Evropské unii. Ochrana hospodářské soutěže v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku