114-9513/01 – Ekonomie trhu práce (ETP)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to deepen the knowledge of the issue of unemployment, factors that affect equilibrium unemployment and show why it is changing. The course tries to explain the relationship of unemployment to other important economic phenomena such as minimum wage, real wage, equilibrium in the economy, labor market flexibility, institutional environment and employment policy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

CAHUC Pierre, Stéphane CARCILLO and André ZYLBERBERG. Labour Economics. 2nd Edition. Cambridge, MA, MIT Press, 2014. ISBN 978-0-26-202770-0. LAYARD Richard, Stephen NICKELL and Richard JACKMAN. Unemployment. 2nd Edition. Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-927917-3. ZIMMERMANN Klaus F., Thomas BAUER. The Economis of Migration. Volume I – IV. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. ISBN 1-85898-756-3.

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBORJAS, George J. Labor Economics. 7th Edition. McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-1-259-25236-5. EHRENBERG, Ronald and Robert SMITH. Modern Labor Economics. 12th Edition. Theory and Public Policy. London: Routledge, 2015. ISBN 978-0-13-346278-4. FLEK Vladislav. Anatomy of the Czech Labour Market. Prague: The Karolinum Press, 2007. ISBN 978-80-246-1316-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

There are not any other requirements.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Theory of unemployment. Neoclassical theory of unemployment. The concept of involuntary unemployment. Phillips curve. Monetarism and unemployment, natural unemployment rate. Rational expectations hypothesis and labor market. Supply side economics: incentives to work. Austrian economics. New Keynesian Macroeconomics. 2. Theory of human capital. Economic way of looking at behavior - human capital. Signaling theory. Educational Society and Labor Market. Education and wage differences, return on education. 3. Competitive market equilibrium and wage differences, Hedonistic wage theory. Wage Determinants. Factors Influencing Cash Reward. Multifactor model of earnings determination. 4. Theory of migration and labor market. Migration Determinants; the efficiency and integration of foreigners; economic impacts of migration, labor market mobility. 5. Flexibility of labor market and its balance. Supply-side flexibility. Demand flexibility. 6. Theory of job search and employability in the labor market. Employability concept. Job Search Models. Ways of finding a job. Length of unemployment, flows on the labor market, determinants of unemployment.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní