115-0007/01 – Strategický management (STRMG)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní pojmy z oblasti strategického managementu. 2. Osvojit si a využívat principy strategického myšlení. 3. Stanovit misi organizace, formulovat poslání, vize, cíle a filozofii organizace. 4. Aplikovat metody strategické analýzy a jejich prostřednictvím popsat a vyhodnotit externí a interní prostředí organizace. 5. Identifikovat konkurenční výhodu organizace. 6. Predikovat budoucí vývoj podnikatelského prostředí. 7. Formulovat odpovídající strategické alternativy. 8. Zhodnotit navržené strategie, rozhodnout o optimální strategii. 9. Navrhnout a propracovat plán implementace zvolené strategie. 10. Posoudit rizika a efekty implementace strategie, vyhodnotit výsledky strategické kontroly.

Vyučovací metody

Anotace

Základní modely strategického řízení. Poznání turbulentního prostředí. Silné a slabé stránky firmy. Tvorba strategií rozvoje firmy. Volba vhodné strategie a její implementace.

Povinná literatura:

Bartes, F. Management inovací. 1. vydání, Brno: VÚT, fakulta podnikatelská, 1998, s. 67, ISBN 80-214-1214-3 Bowman, C. Strategický management., Praha: Grada 1996, s.152, ISBN 80-7169-230-1 Crainer, S.: Moderní management. Základní myšlenkové směry. Praha: Management Press, 2000, s. 250, ISBN 80-7261-019-8 Dedouchová, M. Kvalitní strategie - předpoklad úspěchu firmy, Praha: Profess 1997, s. 108, ISBN 80-85-235-25-0 Dedouchová, M. Kvalitní strategie – předpoklad úspěchu firmy. 1. vydání, Praha: Profess, 1998, s. 108, ISBN 80-85253-25-0 Košturiak, J., Gregor,M. Podnik v roce 2001: revoluce v podnikové kultuře, Praha: Grada, 1993, s. 311. ISBN 80-7169-003-1 Drucker, P. Inovace a podnikavost. Praxe a principy. 1. vydání, Praha: Management Press, 1993, s. 262, ISBN 80-85603-29-2 Meffert, H. Marketing Management, Praha: Grada 1996, 1. vydání, s. 551. ISBN 80-7169-329-4 Hron, J., Tichá, I.,Dohnal,J. Strategické řízení. 2. přepsané vydání. Praha: ČZU, 1998, s. 273, ISBN 80-213-0255-0 Johnson, G. – Scholes, K.: Cesty k úspěšnému podniku. 1. vydání. Praha: Computer Press, 2000, s. 803, ISBN 80-7226-220-3 Lednický, V.: Strategický management. 1. vydání. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, 2000, s. 179, ISBN 80-7048-019-X Pitra, Z.: Inovační strategie. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 1997, s. 184, ISBN 80-7169-461-4 Porter, M. E. Konkurenční výhoda., Praha: Viktoria Publishing, 1994, s. 626, ISBN 80-85605-12-0 Vodáček, L. – Rosický, A. Informační management. 1. vydání. Praha: Management Press, 1997, s. 146, ISBN 80-85943-35-2

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam, postavení a základní pojmy strategického managementu -Filozofie strategického řízení. -Zásady strategického myšlení. -Základní formy strategického rozhodování. 2. Metody prognózování, význam prognóz, základní vývojové tendence současnosti -Techniky prognózování. -Přesnost prognóz a jejich informační hodnota. -Tendence a vývojové trendy současnosti. 3. Principy strategického řízení, modely procesu tvorby strategií -Členění jednotlivých strategických kroků, jejich význam. -Charakteristika a návaznost strategických postupů. 4. Poslání podniku, podnikové cíle, vize, filosofie podniku -Komponenty strategického plánování. -Definice pojmů. -Zájmové skupiny ve strategickém řízení. 5. Analýza vnějšího prostředí -STEP-analýza. -SWOT-analýza, SPACE-analýza – část vnějšího prostředí. -Porterův model. -Strategické mapy. 6. Analýza vnitřního prostředí -Analýza exponovanosti podniku. -Portfoliové analýzy. -SWOT-analýza, SPACE-analýza – část vnitřního prostředí. 7. Finanční analýza a finanční plánování v rámci podnikové strategie -Cíle. -Formy finanční analýzy. -Finanční cíle podniku a finanční politika. 8. Způsob výběru typu strategií (postup, metody) -Typizace strategií. -Postavení strategických subjektů firmy v rámci systému strategického řízení. -Základní členění strategických přístupů. 9. Implementace strategií – jednotlivé kroky -Význam zavedení strategie. -Řízení strategické změny. -Kontrola dosažení plánovaných změn. 10. Funkční strategie -Komplexní charakter strategie. -Členění strategií. -Místní strategické plánování. 11. Riziko a krize v podmínkách strategie firmy -Základní typy krizových strategií. -Nosné (všeobecné) zásady postupu při řešení krizí. -Formy záchrany podniku. 12. Současné manažerské přístupy jakou součást strategického řízení -Základní přístupy v řízení. -Informační management. -Vývojové trendy v organizačních kulturách. 13. Inovační proces a inovační strategie -Zdroje a podněty inovačních přístupů. -Charakter inovační strategie. 14. Strategie multinacionálních a transnacionálních firem v podmínkách postupující globalizace -Porterův konkurenční diamant. -Organizační struktura. -Formy organizací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku