115-0009/01 – Realizace strategií ()

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Navazuje na předmět Strategický management. Je podrobnějším rozpracováním jednotlivých fází a podstatných aspektů procesu realizace strategie organizace.

Povinná literatura:

Armstrong M. Personální management, 1. vydání. Praha: Grada Publ., 1999 s. 963. ISBN 80-7169-614-5 Hron J., Tichá I. Strategický management. Praha: VŠZ, 1995 Koontz H., Weihrich H. Management. Praha: Victoria Publ., 1993, s. 659 ISBN 80-85605-45-7 Lednický V. Strategický management. 1. vydání, Ostrava: AJAK, 2000, s. 179 ISBN 80-7048-019-X Mizuno S. Řízení jakosti. Praha: Victoria Publ., 1993,s 301, ISBN 80-85605-38-4 Pražská L., Jindra J. a kol. Obchodní podnikání. Praha: Management Press, 1997, s. 880. ISBN 80-85943-48-4 Vysušil J. Péče o zdravý organismus firmy. Praha: Profess, 1996, s. 113. ISBN 80-85235-19-6 Zadražilová D., Khelerová V. Management obchodní firmy. Praha: Grada, 1994, s. 293 ISBN 80-85623-72-2

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Proces realizace strategie jako součást manažerského procesu. - Složky procesu realizace strategie - Funkcionální a operační strategie 2. Vlivy soudobého společenského a ekonomického prostředí na realizaci strategie. - Faktory vnějšího prostředí a situovanosti organizací v soudobých podmínkách globalizace - Faktory deficitu zdrojů - Faktory nárůstu konkurenčních tlaků, spolupráce 3. Realizace strategie jako aplikace projektového managementu. - Budování a řízení řešitelských týmů - Vymezení jednotlivých fází procesu realizace strategie 4. Realizace strategie jako uskutečňování inovačního procesu a řízení změn - Překonávání bariér vůči inovacím - Implantace nové strategie do existující organizace 5. Organizační projektování a rozvoj - Typy organizačních struktur - Organizační nástroje realizace strategií 6. Hlediska jakosti, environmentálního řízení a bezpečnosti práce v procesu realizace strategie 7. Budování systémů řízení jakosti, environmentálního řízení a bezpečnosti práce 8. Lidské zdroje v procesu realizace strategií - Stanovování pracovních požadavků a nároků pracovních míst a funkcí v souvislosti s realizací strategie - Diagnostikování lidského pracovního a manažerského potenciálu organizace, jeho aktivizace a efektivní uplatňování v procesu realizace strategií - Rozvoj lidského potenciálu organizace v souvislosti s novou strategií - Řízení lidských zdrojů při realizaci strategií 9. Manažerské přístupy, metody a techniky vedení a řízení lidí - Charakteristika a podmínky uplatňování různých manažerských metod a technik v rámci implementace strategie - Vnitroorganizační komunikace 10. Vnitropodnikové řízení a controlling - Aplikace organizační diagnostiky - Řídicí rozhodování 11. Metody a techniky controllingu 12. Organizační kultura jako podmínka realizace strategie - Pojetí organizační kultury jako nástroje řízení - Složky organizační kultury 13. Selhávání strategií a krizové řízení. - Posuzování proveditelnosti realizace strategií. - Postupy uplatňované při krizovém managementu 14. Interkulturální a etické aspekty realizace strategií. 15. Právní aspekty realizace strategií - Charakteristika legislativního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku