115-0032/01 – Speciální seminář ()

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
DUS20 PhDr. Anna Dušková
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
KOV03 Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAL37 Ing. Hana Palicová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Speciální předdiplomový seminář má studentům pomoci ujasnit si, proč, o čem, na základě čeho a jak mají vypracovat svoji diplomovou práci. Má je obeznámit se základními metodologickými, technickými a formálními předpoklady a problémy vypracování diplomové práce a vést je při volbě tématu a počátečních fázích vypracování diplomové práce z oboru management.

Povinná literatura:

Berka, K. Měření. Pojmy, teorie, problémy. Praha: Academia 1977, 267 str. Cooper, D.R. – Emory, C. W. Business Research Methods. Chicago, McGraw-Hill, 1995, 681 sttr. ISBN 0-256-13777-3 Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 str. ISBN 80- 7198-173-7 Kapounová, J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava: PF OU, 1998, 20 str. ISBN 80-7042-41-x Kerlinger, F. N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. Praha: Academia, 1972, 705 s. Lamser, V. Základy sociologického výzkumu. Praha: 1966 Paukerová, D. a kol. zpracování a obhajoba projektu. Praha: VŠE, 1998. 83 str. ISBN 80-7079-405-4 Pokorný, J. Diplomová práce – příležitost k seberealizaci, Brno: CERM 1994, 71 str. ISBN 80-85867-59-1 Sousedík, P. Logika pro studenty humanitních oborů. Praha: Vyšehrad, 1999. 175 str. ISBN 80-7021-306-x Strauss, A. – Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno, Boskovice: Albert, 1999. 195 str. ISBN 80-85834-60-x Synek, M.– Sedláčková, H. Diplomová práce. Metodický návod, jak psát diplomovou a seminární práci. Praha: VŠE, 1994 Synek, M. – Sedláčková, H. – Svobodová, I. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha: VŠE,1999. 64 str. ISBN 80-7079-131-4 Tondl, L. Technologické myšlení a usuzování. Kapitola z filozofie techniky. Praha: Filozofia, 1998. ČSN ISO 690 (01 0197): Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996, 31 str.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do diplomového semináře - Účel diplomového semináře.  Účel diplomové práce a požadavky na ni. 2. Druhy diplomových prací a výběr tématu. Kognitivně-intervenční cyklus jako základní rámec pro stanovení přístupu ke zvolenému tématu. 3. Projekt diplomové práce a pracovní plán. 4. Rozvržení a struktura diplomové práce. 5. Vyhledávání a excerpování relevantní odborné literatury. 6. Upřesňování tématu diplomové práce  Zaměřování analytických prací.  Formulace otázek, výzkumného problému a hypotéz.  Předvýzkum. 7. Metodologie získávání a vyhodnocování podkladů a sběru dat.  Kvantitativní analýza.  Kvalitativní analýza. 8. Metodologie řešení projekčních problémů. 9. Tvůrčí přístupy při koncipování a psaní diplomové práce.  Metody práce s texty. 10. Psaní diplomové práce. Styly psaní. 11. Finalizace a formální úprava diplomové práce.  Odkazy na odbornou literaturu a prameny, citace.  Grafická úprava, tabulky, obrázky, grafy. 12. Nesnáze a bariéry při řešení diplomové práce. 13. Obhajoba diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku