115-0032/01 – Special Seminar ()

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantorPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
DUS20 PhDr. Anna Dušková
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
KOV03 Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAL37 Ing. Hana Palicová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do diplomového semináře - Účel diplomového semináře.  Účel diplomové práce a požadavky na ni. 2. Druhy diplomových prací a výběr tématu. Kognitivně-intervenční cyklus jako základní rámec pro stanovení přístupu ke zvolenému tématu. 3. Projekt diplomové práce a pracovní plán. 4. Rozvržení a struktura diplomové práce. 5. Vyhledávání a excerpování relevantní odborné literatury. 6. Upřesňování tématu diplomové práce  Zaměřování analytických prací.  Formulace otázek, výzkumného problému a hypotéz.  Předvýzkum. 7. Metodologie získávání a vyhodnocování podkladů a sběru dat.  Kvantitativní analýza.  Kvalitativní analýza. 8. Metodologie řešení projekčních problémů. 9. Tvůrčí přístupy při koncipování a psaní diplomové práce.  Metody práce s texty. 10. Psaní diplomové práce. Styly psaní. 11. Finalizace a formální úprava diplomové práce.  Odkazy na odbornou literaturu a prameny, citace.  Grafická úprava, tabulky, obrázky, grafy. 12. Nesnáze a bariéry při řešení diplomové práce. 13. Obhajoba diplomové práce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner