115-0040/01 – Personální činnosti ()

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuPhDr. Zdeňka KaňákováGarant verze předmětuPhDr. Zdeňka Kaňáková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsah předmětu navazuje na předmět Řízení lidských zdrojů a je zaměřen na prohloubení vědomostí ve vybraných personálních činnostech a na procvičení způsobů a metod jejich provádění.

Povinná literatura:

Armstrong,M. Personální management. Praha: GRADA.1999. 963 str. ISBN 80-7169- 614-5 Bedrnová,E., Nový, I.Psychologie a sociologie řízení firmy Praha: Management Press, 1998, s. 544. ISBN 80-85943-57-3 Fisher, R. – Ury, W. – Patton, B. Dohoda jistá. Praha: Management Press, 1994. 171 str. ISBN 80-85603-48-9 Foot,M., Hoock,C. Personalistika.Praha: Computer Press.2002.ISBN 80-7226-515-6 Kaňáková, Z. – Bláha, J. - Babicová, J. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: J. A. Komenského, 2000, 205 s. ISBN 80-7048-020-3 Milkovich,G.T.-Baudreau,J.W.: Řízení lidských zdrojů. Praha: GRADA, 1995, 930 s. ISBN 80-85-623-29-3 Price, A. Human Resource Management in a Business Context. London, International Thomson Business Press, 1997 Spaarrow, P.- Hiltrop J. M. European Human Resource Management in Transition. London: Prentice Hall, 1994, 702 s. ISBN 0-13-202095-5

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podniková úřední dokumentace - Jak zpracovávat informace z různých personálních činností. - Vysvětlení metody obsahové analýzy. - Postup a využití metody analýzy. 2. Formální náležitosti při přijímání nových zaměstnanců - Postupy a metody při přijímání nových zaměstnanců. - Náležitosti pracovní smlouvy. - Požadavky na osobní údaje. - Personální evidence. 3. Výběr a přijímání nových zaměstnanců - Výběr vhodných zaměstnanců, etická otázka. - Proces sociální a pracovní adaptace. - Struktura řízení adaptace. 4. Dopad uvolňování zaměstnanců na etiku organizace - Řízení procesu uvolňování zaměstnanců z organizace. - Etické personální úvahy. - Aktivity organizace související s uvolňováním zaměstnanců (outplacement). 5. Zaměstnanecké vztahy - Vymezení faktorů, jež určují vztahy. - Vysvětlení metody sociometrie. - Využití sociometrie v praxi. 6. Disciplína a stížnosti, konflikt na pracovišti - Druhy a příčiny konfliktů, stávka. - Postup při porušení pracovní kázně. - Stížnost – nástroj zaměstnanců (formality a využití). - Diskriminace a role personalisty, liniového vedoucího. 7. Hodnocení práce - Vysvětlení metod hodnocení (analytické a neanalytické). - Výhody a nevýhody používaných metod. - Aplikace na vybrané druhy práce. 8. Hodnocení zaměstnanců - Hodnocení zaměstnanců je sociální proces. - Role vedoucího. - Metody hodnocení. - Motivační hodnotící rozhovor. - Konkrétní aplikace na vybranou kategorii zaměstnanců.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku