115-0040/01 – Personnel Activities ()

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantorPhDr. Zdeňka KaňákováSubject version guarantorPhDr. Zdeňka Kaňáková
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Podniková úřední dokumentace - Jak zpracovávat informace z různých personálních činností. - Vysvětlení metody obsahové analýzy. - Postup a využití metody analýzy. 2. Formální náležitosti při přijímání nových zaměstnanců - Postupy a metody při přijímání nových zaměstnanců. - Náležitosti pracovní smlouvy. - Požadavky na osobní údaje. - Personální evidence. 3. Výběr a přijímání nových zaměstnanců - Výběr vhodných zaměstnanců, etická otázka. - Proces sociální a pracovní adaptace. - Struktura řízení adaptace. 4. Dopad uvolňování zaměstnanců na etiku organizace - Řízení procesu uvolňování zaměstnanců z organizace. - Etické personální úvahy. - Aktivity organizace související s uvolňováním zaměstnanců (outplacement). 5. Zaměstnanecké vztahy - Vymezení faktorů, jež určují vztahy. - Vysvětlení metody sociometrie. - Využití sociometrie v praxi. 6. Disciplína a stížnosti, konflikt na pracovišti - Druhy a příčiny konfliktů, stávka. - Postup při porušení pracovní kázně. - Stížnost – nástroj zaměstnanců (formality a využití). - Diskriminace a role personalisty, liniového vedoucího. 7. Hodnocení práce - Vysvětlení metod hodnocení (analytické a neanalytické). - Výhody a nevýhody používaných metod. - Aplikace na vybrané druhy práce. 8. Hodnocení zaměstnanců - Hodnocení zaměstnanců je sociální proces. - Role vedoucího. - Metody hodnocení. - Motivační hodnotící rozhovor. - Konkrétní aplikace na vybranou kategorii zaměstnanců.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner