115-0051/01 – Family Business (FB)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat výhody a nevýhody rodinného podnikání. 2. Zhodnotit požadavky na efektivního a zodpovědného majitele rodinného podniku. 3. Analyzovat překážky úspěšného procesu nástupnictví. 4. Zobecnit postup tvorby politiky rodinného podnikání. 5. Naplánovat jednoduchou rodinnou schůzku a shromáždění. 6. Kategorizovat typy rodinných institucí. 7. Změřit a vyvážit rodinný a podnikatelský systém. 8. Naplánovat odchod zakladatele. 9. Zajistit vyváženost podílu rodiny a nerodinných prvků v podnikání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Rodinné podniky hrají důležitou roli při tvorbě HDP a zajišťování zaměstnanosti. Problematika tohoto typu podnikání je širší a rozmanitější než u nerodinných podniků. Po absolvování předmětu získá student jasnou představu o tom, co je to rodinné podnikání a jeho řízení, informace o problematice nástupnictví v podnikání a také inspiraci pro vlastní efektivní kroky v oblasti rodinného podnikání. K dosažení těchto cílů je předmět zaměřen na problematiku strategického plánování rodiny/podniku - od naučení se, jak být efektivním a zodpovědným akcionářem, rozlišit role rodiny a představenstva, organizovat rodinná setkání, vytvořit filozofii odměňování, připravit podnik na nástupnictví - až po rozhodnutí o odchodu do důchodu a odchodu z rodinného podniku. Neustále jsou zdůrazňována nebezpečí a výhody prolínání rodiny a podniku ve všech těchto částech života rodinného podniku.

Povinná literatura:

MARTELOVÁ, Judy. Rodinné firmy na rozcestí. Jak postupovat při nástupnictví, dědictví a udržení rodinné soudržnosti. Praha: Grada, 2017. 240 s. ISBN 978-80-271-0332-4. ONDŘEJ, Jan a kol. Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty). Praha: Wolters Kluwer. 2019. 308 s. ISBN 978-80-7598-337-4. SERVUS, Stanislav, David ELISCHER a Tomáš HORÁČEK. Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 280 s. ISBN 978-80-7552-643-4.

Doporučená literatura:

FINCH, Brian. Jak napsat dobrý podnikatelský záměr: postupy a tipy, které vám pomohou získat podporu pro vaše nápady a podnikatelské plány. Brno: Lingea, 2020. 176 s. ISBN 978-80-7508-623-5. SRPOVÁ, Jitka. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. Praha: Grada, 2020. 264 s. ISBN 978-80-271-2253-0. ŠTRUNC, Adam a Pavel ŠTRUNC. Podnikání z lavice. Brno: BizBooks, 2020. 96 s. ISBN 978-80-265-0938-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

projekt, test, diskuse

E-learning

v případě aktuální situace

Další požadavky na studenta

základní znalosti managementu a ekonomiky, diskuse, písemné odpovědi na otázky v LMS, prezentace projektu, aktivní účast ve výuce (min 70% přednášek)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rodinné podnikání (FB) (vlastnosti, historie, postavení a role v ekonomice). 2. Souběžné plánování rodiny a podniku (klíčové otázky). 3. Vlastnictví FB (akcionář, vlastník, vlastnický postoj, role a odpovědnosti. 4. Příprava dobrých vlastníků, vlastníci z vlastního rozhodnutí, dilemata insider-outsider. 5. Řízení FB (role, komunikace a organizace rodiny/představenstva). 6. Rodinné instituce (rodinná setkání). 7. Rodinné vzdělávání (vývoj rodinného vzdělávání, specifické potřeby rodiny). 8. Rozvoj politik FB (účel rodiny/podniku, dohody akcionářů). 9. Odměňování v FB (zvláštní otázky na FB, očekávání rodiny). 10. Nástupnictví (příprava rodiny/podniku na úspěšný přechod, role vedoucího a nástupců, realizace nástupnictví, napětí v rodině). 11. Příprava nástupců a odcházejících. 12. Sourozenci a FB (výzvy a příležitosti, zakladatel, sourozenci-manželé v podniku, podpora podniku/rodiny, základy pro následnou generaci bratranců a sestřenic). 13. Vedoucí pracovníci mimo rodinu ve FB (vztahy, odměňování a pobídky). 14. Odchod (rozhodnutí o odchodu do důchodu, podpůrné obsazení, role po skončení funkce generálního ředitele, setrvání).

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok