115-0052/01 – Manažerské metody a techniky ()

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Antonín Matulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Seznámí se základními manažerskými metodami a technikami, jejich rozdělením a použitím, omezené možnosti použití přirozeného experimentu. Důraz bude kladen na metody operativního řízení s připomenutím metod používaných v ostatních oblastech managementu (tj. vrcholové řízení, marketingové řízení, manažerské účetnictví, personální management). Metody a techniky operativního řízení naznačují možnosti podnikatelů a manažerů k zajištění existence, rozvoje podniku a reagování na situační změny.

Povinná literatura:

Armstrong, M.: Příručka manažerských metod. Kogan Page, London 1991 Crhovská M., Vácha S.: Manažerské řízení a využívání času, Praha, Eurovia 1993 kol. Manažerské techniky. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. 86 str. ISBN 80- 7067-406-7 Šuleř,O.: Manažerské techniky I. a II., Olomouc: Rubico, 1995, 1997. 220 s. (211 s.) ISBN 80-85839-19-9

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Charakteristika řízení jako vědy a umění, problém jednoduchosti a složitosti řízení -Manažerské mýty a realita. -Vysvětlit pojem MT (manažerské techniky), definice, použití. -Charakteristika MT, členění. -Oblasti užití MT. -Přínosy manažerských technik. 2.Metody a techniky vrcholového řízení -Definice vrcholového řízení, objasnění pojmů, význam. -MT užívané ve vrcholovém řízení. -Komponenty korporativního (strategického) plánování. -MT – analýza SWOT. -Vytvoření strategie profilu organizace a její zařazení do příslušného kvadrantu. -Výběr strategií. 3.Použití manažerských technik v dlouhodobém a střednědobém plánování výrobních kapacit -Použití manažerských technik v zajišťování předpokladů výroby (např. metoda Just-in-time) -Aplikace strateg. plán. modelů. -Adaptační model (Raymond Miles, Charles Snow – 1978); (podstata – manažeři musí vytvořit strategii, která se bude přizpůsobovat podmínkám – prostředí). -Konkurenční model (Michal Porter – 1980) – charakter a stupeň konkurence v odvětví vymezuje strategii. -Portfoliový model BCG matice – pro velké korporace (1970). -Model přežití (Michael Hannan, John Freeman 1977). 4.Operativní řízení - jeho obsah, metody a techniky -Manažerské metody a techniky plánování výrobního postupu a vytížení -Řízení pomocí výjimek. -Řízení delegováním. -Řízení podle cílů MBO. -Způsoby vedení efektivní porady. 5.Manažerské techniky při alokaci zdrojů (síťová analýza) a jejich efektivní využití -Organizační změny. -Proces změny. -Typy změn. -Jednotlivé kroky procesu změn (Lewin – Scheinův model). -Jednotlivé kroky procesu změn (Daftův model – charakteristika). -MT překonávání odporu ke změnám (osvěta a komunikace, participace a zapojení, usnadnění a podpora, vyjednávání a dohoda, manipulace a kooptace, donucení). -Organizační konflikt, zdroje konfliktů. -MT řízení konfliktu. -Neefektivní MT. 6.Aplikace manažerských technik v dalších fázích výrobního procesu až po expedici produkce (kusová, malosériová a hromadná výroba) -Organizační a řídící činnost manažera. -Uplatňování pracovní kázně a disciplíny. -Spoluúčast podřízených na řízení firmy. -Hodnocení podřízených vzhledem k motivací. -Tvůrčí činnost podřízených. 7.Aplikace hodnotové analýzy a hodnotového inženýrství (oblast výrobková, resp. řízení firmy) -Hodnotová analýza. -Vysvětlení funkčně – nákladového přístupu. -Funkce jako základní kategorie funkčně nákladového přístupu. -Metody zjišťování funkcí. -Pojetí efektivnosti v hodnotové analýze. -Metody hodnocení funkcí a efektivnosti objektu. -Metoda tvorby cen funkčně – nákladovým způsobem. -Metody tvůrčího myšlení v hodnotové analýze. -Metodický postup při aplikaci hodnotové analýzy ve výrobkové oblasti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku