115-0055/01 – Motivační management ()

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuIng. Antonín Matulík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Antonín Matulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení s problematikou a významem motivace, s její složitostí a základními teoriemi. Důraz bude kladen na stimulační funkci mzdy, vývoj mzdových forem, druhy a členění mzdových forem uplatňovaných při odměňování dělníků a THP. Přehled doplňkových forem mzdy, zvláštní pobídkové soustavy, hmotná zainteresovanost podle zaměření nebo podle druhu činnosti. Způsoby volby mzdových forem.

Povinná literatura:

Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 1995, 340 str. ISBN 80-85943-01-8 Milkowich, G. T., Boudreau, J. W.: Řízení lidských zdrojů. Grada, Praha 1995, 675 str. ISBN 80-85623-29-3 Novotný, R. Odměňování a vedení osobní agendy zaměstnanců. 3. vyd. Ostrava: Mirago, 1995, 128 str. ISBN 80-85922-11-8 Sbírka zákonů ČR - platné zákony a jejich novely (od r. 1992) Nařízení vlády ČR (od r. 1992) Časopis Práce a mzda

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Motivace – součást řízení -Motivace. -Stručný přehled motivačních teorií. -Objasnění některých teorií. -Objasnění složitosti motivace, rozdíl mezi motivací a uspokojením. -Vysvětlení pojmů průměrná osoba, osobní důstojnost, motivace (definice), stimuly (definice). -Základní otázky odměňování. 2. Motivační teorie a mzdový model -Úvod – stručná rekapitulace motivačních teorií. -Popis mzdového modelu. -Rozbor „c“ části modelu. -Rozbor „a“ části modelu. -Rozbor „b“ části modelu. 3. Odměna a pracovní výkon -Úvod –problematika vztahu výkonu a odměny. -Výčet zvyklostí odměňovaných v podniku. -Seznam faktorů stanovených Mezinárodním úřadem práce využitelných pro odměňování. -Vnitropodnikové a vnější mzdotvorné faktory. -Hlavní determinanty odměňování. -Vnější vliv působící na mzdu – 3 mzdové úrovně. -Vnitřní konzistence. -Regulace mezd, bilance a rovnováha ve mzdové politice. 4. Zásady odměňování v organizaci -Úvod. -Klíčové otázky. -Zásady pro efektivní systém odměňování. -Kritéria pro určení mzdových struktur – rozčlenění. -Mzdová struktura stanovená podle kvalitativních rysů pracovníků. -Mzdová struktura založená na kritériích práce. 5. Zákon o mzdě, zákon o minimálních tarifech -Úvod – stručná charakteristika zák. č. 1/92 SB. o mzdách a nařízení vlády č. 333/93 Sb. o stanovení minim. Mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění zatížení pracovníků. -Oceňování práce a tvorba tarifních stupňů. -Převod hodnoty práce do mzdového tarifu. -Tvorba tarifních stupňů. -Význam mzdových šetření na základní znalosti mzdových struktur. 6. Mzdové formy a podmínky jejich využití -Úvod – mzda jako ocenění výsledků práce, přínosu pracovníka pro firmu a vyjádření rozdílu mezi pracovníky. -Obecné úvahy o efektivním pobídkovém systému. -Časová mzda a její členění. -Úkolová mzda. -Podílová mzda. -Mzdy za očekávané výsledky práce. 7. Dodatkové formy mzdy -Úvod – zdůvodnění vhodnosti uplatňování těchto netradičních forem odměňování s rozčleněním na oblasti použití. -Odměna za úsporu času. -Prémie. -Osobní ohodnocení. -Odměňování zlepšovacích návrhů. -Podíly na výsledcích hospodaření firmy. -Příplatky, ostatní výplaty, zaměstnanecké akcie. -Zaměstnanecké výhody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku