115-0060/01 – Nákladové řízení a cenová strategie (NŘCS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity7
Garant předmětuIng. Otto Tyrlik, CSc.Garant verze předmětuIng. Otto Tyrlik, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Obeznámit se se základními pojmy nákladové teorie, s klasifikací nákladů dle různých hledisek a na to navazujícími metodami nákladové analýzy. - Pochopit možnosti využití různých metod a technik nákladové analýzy k optimál- nímu rozhodování o efektivní struktuře nákladových vstupů. - Identifikovat rozhodující řídicí parametry a vlivy v oblasti nákladů a charakterizovat jejich vliv na proces nákladového řízení. - Porovnávat a hodnotit cenové strategie v návaznosti na konkrétní podmínky podni- ku a předvídat jejich kladné i záporné dopady.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem přednášek je poskytnout studentům základní informace o klasifikaci nákladů, tvorbě nákladových funkcí a možnostech uplatnění nákladové analýzy v praktických podmínkách. Na to pak navazuje základní přehled metod tvorby cen a vytváření cenových strategií včetně jejich praktické aplikace.

Povinná literatura:

Hanna, N.; Dodge, H. R. Pricing – Zásady a postupy tvorby cen. Management Press, Praha 1997 Hirshleifer, J. Price Theory and Applications. Hall International, London 1989 Kasan, J. Cenová politika a politika hospodářské soutěže. VŠE, Praha 1994 Macík, K. Moderní kalkulace nákladů, ČVUT, Praha 1994 Popesko. B. Moderní metody řízení nákladů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2974-9 Porter, M. E. Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, Praha 1994 Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství. C. h. Beck, Praha 1995

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Klasifikace nákladů podnikatelského subjektu. Nákladové funkce, jejich stanovení a užití. Vztah mezi produkčními a nákladovými funkcemi. Využití kalkulace nákladů v řízení podnikatelského subjektu. Nástroje řízení nákladů. Prognózování a plánování nákladů. Nákladové rozpočetnictví a controlling. Standardizace nákladů. Nákladové modely a možnosti jejich optimalizace. Základní rozhodovací úlohy nákladového řízení ve výrobním podniku. Funkce nákladů v cenovém rozhodování. Nákladově orientovaná tvorba cen. Hodnotový řetězec a konkurenční výhoda nízkých nákladů. Cenově politické strategie firmy. Případová studie cenových strategií.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 15
                Písemka Písemka 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 0  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku