115-0062/01 – Analýza efektu ekon. a řídících procesů v podn.subj. (AEEŘPPS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Naučit studenty rozumět podstatě systémového přístupu k analýze ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 2. Seznámit studenty s aplikovatelnými postupy a metodami pro analýzu efektů ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 3. Naučit studenty synteticky zpracovávat (hodnotit) výsledky analýzy efektů (dosažených stavů) v rámci ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 4. Naučit studenty tvořit systémové struktury v praxi realizovatelných opatření pro řešení analyticky zjištěných nežádoucích odchylek v plnění projektovaných cílových efektů v oblasti ekonomických a řídících procesů. 5. Vést studenty k aplikaci tvůrčího týmového pojetí řídící práce v systémovém analytickém i syntetickém chápání jejího průběhu.

Vyučovací metody

Anotace

Analýza ekonomických a řídících procesů realizovaných v podnikatelském subjektu, systematika její realizace včetně prezentace postupu jak výsledky analýz využít k řešení problémových situací v daném podnikatelském subjektu, které mají vliv na efektivnost jeho podnikatelské činnosti.

Povinná literatura:

Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-587-5 Hindls, R., Hronová, S., Novák, J. Analýza dat v manažerském rozhodování. GRADA, Publishing. 1999. ISBN 80-7169-255-7 Keating, B., Wilson, J. H. Managerial Economics Academic Press. Inc., London. 1986 ISBN 0-12-4028-60-8 Kislingerová, E., Neimaierová, I.: Vybrané příklady firemní výkonnosti podniku. Praha: VŠE, 1996. ISBN 80-7079-641-3 Kolektiv. Nástroje podnikání a manegementu, Průmysl a obchod, Profil a. s. Praha, 1992. ISBN 80-85603-14-4 Kovanicová, D. Kovanic, P. Poklady skryté v účetnictví, díl II. Praha: POLYGON, 1996. ISBN 80-901778-4-0 Mařík, M. a kol. Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-487-9 Synek M., a kol. Manažerská ekonomika, Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-211-5

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podstata a význam analýzy ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu na bázi zpětnovazebních informačních procesů. Popis obsahu metod analýzy v předmětné oblasti a postupu jejich aplikace v podnikatelském subjektu. Analýza hospodaření s hmotným investičním majetkem podnikatelského subjektu se zaměřením na jeho stav, reprodukci, využití a realizaci opatření ke zvyšování využití hmotného investičního majetku. Analýza hospodaření s oběžným majetkem podnikatelského subjektu se zaměřením na jeho stav, reprodukci, využití a realizaci opatření ke zvyšování využití oběžného majetku (specifické zaměření na zásoby podnikatelského subjektu). Analýza hospodaření se zaměstnanci podnikatelského subjektu ve vazbě na dosahovanou úroveň produktivity práce. Analýza stavu a využití zaměstnanců a zajišťování jejich potřebného stavu. Analýza úrovně produktivity práce a účinnosti různých systémů odměňování zaměstnanců včetně vazby na ekonomiku podnikatelského subjektu. Návrh a realizace opatření vedoucích k zabezpečení požadované úrovně produktivity práce a využití zaměstnanců. Analýza nákladů podnikatelského subjektu jako míry vstupu ekonomického systému podnikatelského subjektu v zaměřeních na racionalizaci jejich struktury a efekt jejich spotřeby (čerpání) včetně návrhu a realizace opatření vedoucích k optimalitě dosahované úrovně nákladů. Analýza výnosů a hospodářského výsledku jako míry vstupu podnikatelského subjektu spolu se stanovením návrhu a realizace opatření vedoucích k optimalitě úrovně výnosů a hospodářského výsledku. Analýza efektivnosti podnikatelské činnosti a finančního stavu podnikatelského subjektu analýzy rizik v této činnosti spolu se stanovením opatření vedoucích ke zvyšování úrovně efektivnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 10  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku