115-0065/01 – Rozvoj kariéry ()

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení s různými přístupy a koncepcemi kariéry. Srovnání tradičních a současných přístupů a koncepcí. Rozvoj kariéry - individuální a organizační hledisko. Získání znalostí a dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce.

Povinná literatura:

Bělohlávek, F. Osobní kariéra. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-7169-063-X Hornby, M. Já to dokážu. Jak získat dobré zaměstnání. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-388-X Monnet, B. jak uspět při přijímacím pohovoru. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-450-9 Růžička, J. a kol. Řízení profesní kariéry zaměstnanců. Praha: VŠE, 1993. ISBN 80-7079-531-X

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kariéra -Významy pojmu. -Faktory ovlivňující kariéru. -Kariéra a vědní obory. -Přístupy ke kariéře v 20. století. 2. Druhy kariér -Interní (subjektivní) kariéra. -Externí (objektivní) kariéra. -Význam druhů kariér. 3. Strukturovaný životopis -Části strukturovaného životopisu. -Grafická úprava. -Závěrečná doporučení. 4. Průvodní dopis -Účel. -Forma. -Obsah. 5. Přijímací pohovor -Cíle. -Příprava na pohovor. -Styly přijímacího pohovoru. -Formy přijímacího pohovoru. -Strukturace přijímacího pohovoru. -Témata a otázky přijímacího pohovoru. 6. Faktory ovlivňující kariéru -Individuální. -schopnosti, znalosti, dovednosti -motivace -osobní život -osobnostní faktory -Organizační. -Společenské. 7. Kariérová motivace -Motivace ke kariéře. -Kariérové motivační typologie. -McClellandova typologie -Hollandova typologie -Scheinova typologie 8. Modely kariér -Podle pracovní náplně a kariérových cílů. -Podle průběhu kariéry. -Faktory ovlivňující modely kariér. 9. Strukturace kariéry -Kariérové etapy a životní období. -Strukturace kariéry podle Supera, Bělohlávka a Rymeše. -Personální činnosti a kariérové etapy. 10. Problémy a překážky (bariéry) v kariéře -Nejčastější problémy v průběhu kariéry. -Druhy bariér v kariéře. -Charakteristiky bariér. -Reakce na bariéry. 11. Rozvoj kariéry -Tradiční význam. -Kariérový postup. -Kritické události. -Celoživotní proces. -Osobní rozvoj. 12. Přístupy ke kariéře -Přístup ke kariéře z hlediska jedince. -Tradiční přístupy a pojetí kariéry. -Současné přístupy a pojetí kariéry. -Strategický přístup.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku