115-0065/01 – Career Development ()

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Kariéra -Významy pojmu. -Faktory ovlivňující kariéru. -Kariéra a vědní obory. -Přístupy ke kariéře v 20. století. 2. Druhy kariér -Interní (subjektivní) kariéra. -Externí (objektivní) kariéra. -Význam druhů kariér. 3. Strukturovaný životopis -Části strukturovaného životopisu. -Grafická úprava. -Závěrečná doporučení. 4. Průvodní dopis -Účel. -Forma. -Obsah. 5. Přijímací pohovor -Cíle. -Příprava na pohovor. -Styly přijímacího pohovoru. -Formy přijímacího pohovoru. -Strukturace přijímacího pohovoru. -Témata a otázky přijímacího pohovoru. 6. Faktory ovlivňující kariéru -Individuální. -schopnosti, znalosti, dovednosti -motivace -osobní život -osobnostní faktory -Organizační. -Společenské. 7. Kariérová motivace -Motivace ke kariéře. -Kariérové motivační typologie. -McClellandova typologie -Hollandova typologie -Scheinova typologie 8. Modely kariér -Podle pracovní náplně a kariérových cílů. -Podle průběhu kariéry. -Faktory ovlivňující modely kariér. 9. Strukturace kariéry -Kariérové etapy a životní období. -Strukturace kariéry podle Supera, Bělohlávka a Rymeše. -Personální činnosti a kariérové etapy. 10. Problémy a překážky (bariéry) v kariéře -Nejčastější problémy v průběhu kariéry. -Druhy bariér v kariéře. -Charakteristiky bariér. -Reakce na bariéry. 11. Rozvoj kariéry -Tradiční význam. -Kariérový postup. -Kritické události. -Celoživotní proces. -Osobní rozvoj. 12. Přístupy ke kariéře -Přístup ke kariéře z hlediska jedince. -Tradiční přístupy a pojetí kariéry. -Současné přístupy a pojetí kariéry. -Strategický přístup.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner