115-0065/02 – Career Development ()

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantordoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Kariéra -Významy pojmu -Faktory ovlivňující kariéru -Tradiční přístupy ke kariéře 2. Současné přístupy ke kariéře -Kritéria rozvoje -Současné přístupy -Tradiční a současné přístupy 3. Plánování a řízení kariéry z hlediska organizací -Souvislosti -Aktivity a cíle 4. Plánování a řízení kariéry z hlediska jedince -Individuální plánování kariéry -Individuální řízení kariéry 5.Faktory ovlivňující kariéru -Hlavní trendy 6. Individuální faktory ovlivňující kariéru -Hlavní faktory a jejich význam 7. Kariérová motivace a kariérová typologie -Souvislosti -Kariérové typologie 8. Hledání zaměstnání -Východiska a možnosti -Strukturovaný životopis -Průvodní dopis 9. Přijímací pohovory -Druhy -Struktura 10. Modely a druhy kariér 11. Strukturace kariéry -Souvislosti -Průběh kariéry 12. Hodnocení kariéry -Kritéria -Význam 13. Problémy v kariéře 14. Strategické přístupy k rozvoji kariéry

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner