115-0065/03 – Career Development ()

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Kariéra -Významy pojmu -Faktory ovlivňující kariéru -Tradiční přístupy v kariéře -2. Rozvoj kariéry -Kritéria rozvoje -Subjektivní a objektivní kariéra -Různé přístupy k rozvoji kariéry 3. Plánování kariéry -Z hlediska organizace -Z hlediska jedince -Individuální plánování kariéry - postup 4. Řízení kariéry -Z hlediska organizace -Z hlediska jedince 5. Faktory ovlivňující kariéru -Socioekonomické prostředí -Organizace -Jedinec 6. Kariérová motivace -McClellandova typologie -Hollandova typologie -Scheinova typologie -Sebehodnocení (na základě již přednášených témat) 7. Průvodní dopis a strukturovaný životopis -Účel průvodního dopisu -Forma a obsah průvodního dopisu -Účel strukturovaného životopisu -Postup při sestavení -Druhy strukturovaných životopisů -Všeobecně přijímané požadavky 8. Přijímací pohovory -Cíle -Příprava -Druhy -Struktura přijímacího pohovoru -Otázky -Příprava 9. Strukturace kariéry -Kariérové etapy a životní období -Strukturace kariéry -Kariérové volby -Personální činnosti a kariérové etapy 10. Druhy a modely kariéry, hodnocení kariéry -Subjektivní a objektivní kariéra -Modely kariér -Kritéria hodnocení kariéry -Faktory ovlivňující úspěšnou kariéru 11. Přístupy ke kariéře -Tradiční pojetí kariéry -Kritéria rozvoje, úspěšnosti atd. -Převažující modely -Současné pojetí kariéry -Kritéria rozvoje, úspěšnosti atd. -Převažující modely 12. Kontinuální profesní rozvoj -Profesní rozvoj -Osobní rozvoj -Kontinuální profesní rozvoj 13. Problémy a překážky (bariéry) v kariéře -Nejčastější problémy v průběhu kariéry -Druhy a charakteristiky překážek v kariéře 14.Hledání zaměstnání, strategie rozvoje kariéry -Postup a volby -Strategický přístup ke kariéře

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner