115-0065/03 – Rozvoj kariéry ()

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení s různými přístupy a koncepcemi kariéry. Srovnání tradičních a současných přístupů a koncepcí. Rozvoj kariéry - individuální a organizační hledisko. Získání znalostí a dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce.

Povinná literatura:

Bělohlávek, F. Osobní kariéra. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-7169-063-X Hornby, M. Já to dokážu. Jak získat dobré zaměstnání. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-388-X Monnet, B. jak uspět při přijímacím pohovoru. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-450-9 Růžička, J. a kol. Řízení profesní kariéry zaměstnanců. Praha: VŠE, 1993. ISBN 80-7079-531-X

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kariéra -Významy pojmu -Faktory ovlivňující kariéru -Tradiční přístupy v kariéře -2. Rozvoj kariéry -Kritéria rozvoje -Subjektivní a objektivní kariéra -Různé přístupy k rozvoji kariéry 3. Plánování kariéry -Z hlediska organizace -Z hlediska jedince -Individuální plánování kariéry - postup 4. Řízení kariéry -Z hlediska organizace -Z hlediska jedince 5. Faktory ovlivňující kariéru -Socioekonomické prostředí -Organizace -Jedinec 6. Kariérová motivace -McClellandova typologie -Hollandova typologie -Scheinova typologie -Sebehodnocení (na základě již přednášených témat) 7. Průvodní dopis a strukturovaný životopis -Účel průvodního dopisu -Forma a obsah průvodního dopisu -Účel strukturovaného životopisu -Postup při sestavení -Druhy strukturovaných životopisů -Všeobecně přijímané požadavky 8. Přijímací pohovory -Cíle -Příprava -Druhy -Struktura přijímacího pohovoru -Otázky -Příprava 9. Strukturace kariéry -Kariérové etapy a životní období -Strukturace kariéry -Kariérové volby -Personální činnosti a kariérové etapy 10. Druhy a modely kariéry, hodnocení kariéry -Subjektivní a objektivní kariéra -Modely kariér -Kritéria hodnocení kariéry -Faktory ovlivňující úspěšnou kariéru 11. Přístupy ke kariéře -Tradiční pojetí kariéry -Kritéria rozvoje, úspěšnosti atd. -Převažující modely -Současné pojetí kariéry -Kritéria rozvoje, úspěšnosti atd. -Převažující modely 12. Kontinuální profesní rozvoj -Profesní rozvoj -Osobní rozvoj -Kontinuální profesní rozvoj 13. Problémy a překážky (bariéry) v kariéře -Nejčastější problémy v průběhu kariéry -Druhy a charakteristiky překážek v kariéře 14.Hledání zaměstnání, strategie rozvoje kariéry -Postup a volby -Strategický přístup ke kariéře

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku