115-0066/01 – Prevention and Crisis Control of Entrepreneurial Subject (PŘKPS)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Learning outcomes: Analysis: to identify the signals of crise to analyse the causes, course and incidences of the crises Synthesis: to generalize the procedure of crisis solutions to assemble simple crisis plan to categorize types of crises Evaluation: to appraise the value of the claims to interpret the steps before reengineering to measure the ways of risk diversification to evaluate the impacts on the enterprise stability to recommend simple crisis strategy

Teaching methods

Summary

Definition of Critical management is a complex of managerial procedures intents on broad dilemma, beginning from risk evaluation, through planning and organizing to realization and verification of activities, which were done in connection with solving crisis situation.

Compulsory literature:

Gottschalk, Jack. Crisis Management. Oxford: Capstone Publishing, 2002. 96 s. ISBN 1-84112-215-7.

Recommended literature:

1. Lagadec, P. Preventing Chaos in a Crisis. London: McGraw-Hill, 1991. ISBN 0-07-707774-1. 2. Pasmore, W., A. Creating Strategic Change. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1994. ISBN 0-471-59729-5. 3. Mitroff, Ian, I. Crisis Leadership. Planning for the Unthinkable. USA: John Wiley&Sons, Inc., 2004. 120 s. ISBN 0-471-22918-0. 4. Parmenter, David. Key Performance Indicators. Developing, Implementing and Using Winning KPIs. John Wiley&Sons, 2007. 236 s. ISBN 10 0-470-09588-1. 5. Ritchie, B., Marshall, D. Business Risk Management. London: Chapman-Hall, 1993. ISBN 0-412-43100-9 6. Silva, Michael, McGann Terry. Overdrive. Managing in Crisis – Filled Times. USA: John Wiley&Sons, 1995. 250 s. ISBN 0-471-51549-3. 7. Smith, Denis, Elliott, Dominic (editors). Key Readings in Crisis Management. Systems and structures for prevention and recovery. New York: Routledge, 2007. 436 s. ISBN 0-415-31520-4. 8. Wilson, D. C. A strategy of change: concepts and controversies in the management of change. London: Routledge, University of Warwick, 1993. ISBN 0-415-05326-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Krizové řízení – úvodní poznámky -změny v praxi krizového řízení a žádoucí zaměření systému přípravy manažerů -krizový profil organizace – některé prvky ovlivňující krizový management a jejich vzájemné vazby -společenská odpovědnost podniků, strategie a prevence krizí 2.Model krize, charakteristiky krize 3.Podnikové krize, krizový management -typologie podnikových krizí, příčiny vzniku, symptomy krizového vývoje -postup řešení podnikové krize, identifikace krize -krizový management (obecné zásady organizace krizového řízení, krizový controlling, nástroje, faktory ovlivňující průběh krize) -postup revitalizace, financování nápravných opatření -příprava na krizi (tvorba výstražného scénáře, krizový plán, příprava krizového týmu, příprava prostoru pro řízení neočekávaných situací) -zásahy v průběhu krize 4.Krizová matice, rozbory krizových situací 5.Krizová komunikace 6.Podnikatelská rizika 7.Analýza citlivosti, analýza souvztažností (vyhledávání zdrojů, ocenění rizik – tabulky, vazba, koeficienty, graf) 8.Reengineering -obecné znaky reengineeringu (formální definice, znaky procesu po eengineeringu, požadavky na zdroje, předpoklady úspěchu zavedení) -kdo provádí reengineering (leader, vlastník procesu, tým, zprostředkovatel, řídící výbor) -metodický postup (úvodní kroky, výběr procesů, porozumění procesům) 9.Tvorba procesních map -metody zdokonalování procesů 10.Nové přístupy k hodnocení výkonnosti podniku (BSC). Podstata, postup, případové studie. 11.Řešení hospodářské situace některých průmyslových podniků -Revitalizační agentura, konsolidační agentura, vznik a náplň činnosti -rekapitalizace bank a restrukturalizace firem – decentralizovaný a centralizovaný přístup -zásady restrukturalizace firem

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 25  0
                Other task type Other task type 20  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner