115-0067/01 – Podnikatelské plánování (PP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuIng. Otto Tyrlik, CSc.Garant verze předmětuIng. Otto Tyrlik, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Klasifikovat druhy plánů dle nejdůležitějších hledisek / času, obsahu, funkce, inte- grace, hierarchického uspořádání, plausibility atp. /, kategorizovat plánovací meto- dy a techniky a analyzovat možnosti jejich uplatnění. - Navrhovat plánovací modely resp. sestavy plánů pro podniky nebo jejich dílčí oblasti, a to při uplatnění procesního,funkčního i územního hlediska. - Zhodnotit očekávané finanční dopady navržených plánů a stanovit systém jejich pravidelného controllingu a aktualizace.

Vyučovací metody

Anotace

Základní informace o smyslu a podstatě plánovacího procesu v podnikatelských subjektech. Využití metod prognózování a tvorba podnikových prognóz. Praktická aplikace metod a postupů tvorby podnikového plánu v různých oblastech podnikové činnosti, hodnocení plánovacích priorit a rizik. Časová souslednost plánů, způsoby jejich aktualizace, řízení podle cílů.

Povinná literatura:

Argenti,S. Practical Corporate Plannin. London: UNWIN 1989 Bašta, A. Plánové rozhodovací procesy a jejich systém, 1. vyd. Praha: Academia 1977, 228 str. Fotr,J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing 1995 Grűnwald,R., Holečková,T. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Skripta VŠE 1997, 197 str. ISBN 80-7079-257-4 Kleinebeckel, H. Řízení financí a likvidity. 1. vyd. Praha: BABTEXT, 1993, str. 216 Kreikebaum,H. Strategische Unternehmensplanung. Stuttgart 1991 Olenick, A. J. Cesta k zisku, 1. vyd. Praha: Grada, 1993, 304 str. ISBN 80- 85623-94-3 Pilková,A. Manažerské plánovanie. 1. vyd. Bratislava: VŠE 1992, 230 str. ISBN 80-225-0356-8 Wőhe,G. Úvod do podnikového hospodářství. C.H.Beck 1995 Vysušil,J. Plánování není přežitek. Praha: PROFESS 1995

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakter a podstata plánovacího procesu: - Plánovací postupy a principy. - Klasifikace plánů dle různých podnikových hledisek. - Časový faktor plánování. 2. Tvorba podnikových cílů: - Hierarchie cílů a jejich promítání do podnikových plánů. - Kritéria tvorby cílů a způsob jejich kvantifikace. - Agregace a diferenciace cílů, rozpornost cílů a možnosti řešení. 3. Systémový přístup k plánování - Úloha plánování v systému řízení podnikatelského subjektu. - Stabilita a aktualizace plánů. - Direktivní, adaptační a explorativní přístupy k podnikovému plánování. 4. Řízení plánových rozhodovacích procesů a syntéza jejich systému: - Rozdíly v pojetí plánovacích činnosti. - Příprava a úkoly analýzy plánových rozhodovacích procesů. - Systém plánových rozhodovacích procesů, koordinační, racionalizační a adaptační procesy. 5. Druhy plánů: - Charakteristika a zásady strategického plánování. - Pojetí a obsah taktických plánů. - Přístupy k operativnímu plánování v podniku. 6. Tvorba podnikových prognóz: - Postupy a metody podnikového prognózování. - Možnosti objektivizace podnikových prognóz (adaptivní prognózování). - Využití prognóz v procesu plánování. 7. Plánovací metody a modely v podnikovém plánování: - Principy a postupy rozhodujících plánovacích metod (bilanční, optimalizační, adaptační, konkurenční, krizová atp.). - Aplikace těchto metod v podnikovém plánování, jejich výhody a nevýhody. 8. Podnikatelský záměr a projekt: - Informační příprava a charakteristika struktury podnikatelského projektu. - Použití nástroje jeho tvorby. - Metody analýzy rizika (sensitivity) a jejich uplatnění v podnikatelském projektu. 9. Tvorba a struktura podnikového plánu: - Informační zabezpečení plánovacích procesů v podniku. - Organizační zabezpečení tvorby podnikového plánu. - Koordinace a provázanost jednotlivých částí podnikového plánu. 10. Plánování výrobního procesu v podnikatelském subjektu: - Plán výroby. - Plán práce. - Plán zásobování. - Plán obnovy, rekonstrukce a modernizace HIM. - Organizační plán. 11. Marketingový plán podnikatelského subjektu: - plánování odbytu, - plán cen a jejich předpokládaného vývoje, - plán distribučních cest a prostředků, - plánování zakázek a obchodních případů. 12. Plánování finančních efektů a zdrojů, jejich užití v podnikatelském subjektu: - plán nákladů a výnosů, - plán amortizace, - finanční plán, - investiční plán. 13. Plánování rozvoje resp. útlumu podnikatelského subjektu: - plánování technického, technologického a výrobkového vývoje (plán výzkumu a vývoje), - plán sanace a restrukturalizace podniku, - krizový plán, plán likvidace podniku. 14. Postupy a hodnocení realizace plánů: - základní plánová schémata a standardy, plánování a řízení podle odchylek resp. podle cílů, metody aktualiza-ce plánů, objektivita plánů, - simulační plánovací modely a jejich aplikace v praxi, - kontrola jako nedílná součást plánovacího procesu, adaptivní plánování v podnikatelském subjektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku