115-0069/01 – Diploma Seminar B (DPSB)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits10
Subject guarantorprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Subject version guarantorprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
DUS20 PhDr. Anna Dušková
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
KOV03 Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAL37 Ing. Hana Palicová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Make a review of the literature and practical implication 2. Establish knowledge of the important and recent literature of relevance to field of study 3. Analyze situation in organizations 4. Explanations of findings and assess each explanation critically 5. Propose suggestions for organizations

Teaching methods

Summary

Student zpracovává diplomovou práci, kterou odevzdá v zadaném termínu. Diplomová práce musí svou formou a obsahem odpovídat standardní úrovni práce absolventa vysoké školy. Diplomový seminář B navazuje na Diplomový seminář A.

Compulsory literature:

Povinná literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání diplomové práce.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vzhledem k individuálnímu zaměření diplomových prací a specifičnosti podmínek jednotlivých řešení probíhají konzultace individuálně podle potřeb studenta a stádia prací na řešeném diplomovém projektu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner