115-0070/01 – Diplomová práce (DP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity20
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zpracovat teoretickou a praktickou část diplomové práce. 2. Na základě studia odborné literatury uspořádat a citovat teoretické poznatky. 3. Prokázat znalost odborné terminologie, definovat pojmy a charakterizovat vzájemné vztahy. 4. Interpretovat teorie vztahující se ke zvolenému tématu diplomové práce. 5. Analyzovat výchozí stav zadané problematiky ve zvolené organizaci. 6. Shrnout výsledky analýzy a kriticky zhodnotit současný stav. 7. Formulovat problémová místa v organizaci. 8. Doporučit organizaci konkrétní opatření, jejichž implementace by měla vést ke zlepšení výchozího stavu. 9. Predikovat efekty navržených opatření. 10. Formální stránku diplomové práce upravit tak, aby odpovídala stanovenému standardu. 11. Podle termínu v harmonogramu studia akademického roku včas odevzdat diplomovou práci ve 3 vyhotoveních.

Vyučovací metody

Anotace

Student odevzdá ve stanoveném termínu diplomovou práci ve třech vyhotoveních.

Povinná literatura:

Povinná literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku