115-0071/01 – Řízení lidských zdrojů ()

Garantující katedraKatedra managementuKredity6
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuPhDr. Zdeňka Kaňáková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Pochopit sílu a význam řízení lidských zdrojů (ŘLZ), jež se v dynamicky měnícím se prostředí stávají rozhodujícím zdrojem pro úspěch organizace.

Povinná literatura:

Armstrong,M. Personální management. Praha: GRADA.1999. ISBN 80-7169-614-5 Kaňáková, Z. – Bláha, J. - Babicová, J. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: J. A. Komenského, 2000, 205 s. ISBN 80-7048-020-3 Milkovich,G.T.-Baudreau,J.W.: Řízení lidských zdrojů. Praha: GRADA, 1995, 930 s. ISBN 80-85-623-29-3 Spaarrow, P.- Hiltrop J. M. European Human Resource Management in Transition. London: Prentice Hall, 1994, 702 s. ISBN 0-13-202095-5.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nový trend v řízení lidských zdrojů -Pojetí ŘLZ a historický vývoj, rozdíl mezi tradičním personálním řízením a ŘLZ. -Organizační struktura personálního útvaru a jeho funkce. -Charakteristika nositelů ŘLZ, role liniových vedoucích, odbory apod. -Osobnost personalisty. -Role liniových vedoucích. 2. Strategie, plánování a politika ŘLZ -Strategie ŘLZ a provázanost na strategii organizace. -Proces plánování lidských zdrojů. -Význam politiky ŘLZ a její dopad na zaměstnanecké vztahy. 3. Organizační kultura -Význam firemní kultury a její vymezení. -Hodnoty a prostředky organizační kultury. -Proč je důležitá silná firemní kultura. 4. Řízení přes hranice kultur -Typologie kultur. -Sedm dimenzí vztahů. -Změna firemní kultury ve vztahu k jedinci, skupině a organizaci. 5. Vnější a vnitřní faktory ovlivňující ŘLZ -Vymezení vnějších faktorů. -Vymezení vnitřních faktorů. -Dopad vnějších a vnitřních faktorů. 6. Analýza práce a projektování práce -Metody a postupy analýzy práce. -Popis a specifikace pracovního místa. -Význam a metody projektování práce. -Využití analýzy a projektování práce v ŘLZ. 7. Přijímací proces v širším pojetí -Vyhledávání a získávání nových zaměstnanců z vnitřních a vnějších zdrojů. -Formy získávání nových zaměstnanců. -Výběr nových zaměstnanců. -Přijímací proces, jeho postup, přijímací rozhovor. 8. Ukončení pracovního poměru -Formy ukončení, otázka absentérství v organizaci. -Propuštění a řešení nadbytečných zaměstnanců, outplacement. 9. Rozvoj a vzdělávání -Strategický přístup k rozvoji lidských zdrojů. -Systém podnikového vzdělání (jeho fáze). -Návaznost systému na jiné personální činnosti. 10. Rozvoj kariéry -Pracovní motivace. -Charakteristika profesní dráhy, kariéry. -Kariérová kotva. 11. Odměňování -Strategie rozhodování o mzdové politice. -Očekávání zaměstnanců a zaměstnavatelů od mzdové politiky. -Formy odměňování, mzdotvorné faktory. -Hodnocení práce (charakteristika metod analytických a neanalytických). 12. Zaměstnanecké výhody -Význam zaměstnaneckých výhod a jejich cíle. -Druhy zaměstnaneckých výhod. -Tvorba systému volitelných zaměstnaneckých výhod, jeho výhody a nevýhody. 13. Hodnocení zaměstnanců -Význam a cíle hodnocení zaměstnanců. -Hodnocení jako sociální proces a jeho fáze. -Metody hodnocení. -Hodnotící (motivační) rozhovor. 14. Zaměstnanecké vztahy -Pojetí, význam, cíle, přístupy k zaměstnaneckým vztahům. -Charakteristika oblastí zaměstnaneckých vztahů. -Rovné příležitosti v zaměstnání, rozdíl mezi přímou a nepřímou diskriminací. 15. ŘLZ v malých a středních organizacích -Charakteristika malých organizací. -Specifika malých organizací z hlediska ŘLZ. -Hlavní personální činnosti v malých organizacích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku