115-0071/01 – Human Resources Management ()

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorPhDr. Zdeňka Kaňáková
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Nový trend v řízení lidských zdrojů -Pojetí ŘLZ a historický vývoj, rozdíl mezi tradičním personálním řízením a ŘLZ. -Organizační struktura personálního útvaru a jeho funkce. -Charakteristika nositelů ŘLZ, role liniových vedoucích, odbory apod. -Osobnost personalisty. -Role liniových vedoucích. 2. Strategie, plánování a politika ŘLZ -Strategie ŘLZ a provázanost na strategii organizace. -Proces plánování lidských zdrojů. -Význam politiky ŘLZ a její dopad na zaměstnanecké vztahy. 3. Organizační kultura -Význam firemní kultury a její vymezení. -Hodnoty a prostředky organizační kultury. -Proč je důležitá silná firemní kultura. 4. Řízení přes hranice kultur -Typologie kultur. -Sedm dimenzí vztahů. -Změna firemní kultury ve vztahu k jedinci, skupině a organizaci. 5. Vnější a vnitřní faktory ovlivňující ŘLZ -Vymezení vnějších faktorů. -Vymezení vnitřních faktorů. -Dopad vnějších a vnitřních faktorů. 6. Analýza práce a projektování práce -Metody a postupy analýzy práce. -Popis a specifikace pracovního místa. -Význam a metody projektování práce. -Využití analýzy a projektování práce v ŘLZ. 7. Přijímací proces v širším pojetí -Vyhledávání a získávání nových zaměstnanců z vnitřních a vnějších zdrojů. -Formy získávání nových zaměstnanců. -Výběr nových zaměstnanců. -Přijímací proces, jeho postup, přijímací rozhovor. 8. Ukončení pracovního poměru -Formy ukončení, otázka absentérství v organizaci. -Propuštění a řešení nadbytečných zaměstnanců, outplacement. 9. Rozvoj a vzdělávání -Strategický přístup k rozvoji lidských zdrojů. -Systém podnikového vzdělání (jeho fáze). -Návaznost systému na jiné personální činnosti. 10. Rozvoj kariéry -Pracovní motivace. -Charakteristika profesní dráhy, kariéry. -Kariérová kotva. 11. Odměňování -Strategie rozhodování o mzdové politice. -Očekávání zaměstnanců a zaměstnavatelů od mzdové politiky. -Formy odměňování, mzdotvorné faktory. -Hodnocení práce (charakteristika metod analytických a neanalytických). 12. Zaměstnanecké výhody -Význam zaměstnaneckých výhod a jejich cíle. -Druhy zaměstnaneckých výhod. -Tvorba systému volitelných zaměstnaneckých výhod, jeho výhody a nevýhody. 13. Hodnocení zaměstnanců -Význam a cíle hodnocení zaměstnanců. -Hodnocení jako sociální proces a jeho fáze. -Metody hodnocení. -Hodnotící (motivační) rozhovor. 14. Zaměstnanecké vztahy -Pojetí, význam, cíle, přístupy k zaměstnaneckým vztahům. -Charakteristika oblastí zaměstnaneckých vztahů. -Rovné příležitosti v zaměstnání, rozdíl mezi přímou a nepřímou diskriminací. 15. ŘLZ v malých a středních organizacích -Charakteristika malých organizací. -Specifika malých organizací z hlediska ŘLZ. -Hlavní personální činnosti v malých organizacích.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 50  0
                Oral Oral examination 15  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner