115-0122/01 – Mezinárodní styky a diplomatický protokol ()

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studující oboru regionální ekonomiky a eurosprávy s problematikou mezinárodních vztahů a styků, a ukázat normy, zvyklosti a přístupy, uplatňované v bilaterálním a multilaterálním mezinárodním styku a při mezinárodní spolupráci, zvláště s ohledem na standardy a praktiky uplatňované v Evropské unii. Část předmětu je věnována diplomatickému protokolu jakožto souhrnu pravidel a praktik kultivovaného styku mezi státy, založenému na mezinárodním právu, a diplomatické praxi. Součástí předmětu je také prezentace zásad společenského styku a problematiky utváření společenských vztahů, s přihlédnutím ke kulturním specifikům a interkulturálním aspektům mezinárodní spolupráce, osobnosti interagujících a dynamice mezinárodních pracovních jednání.

Povinná literatura:

1.Bayer A., Šroněk, I.: Společenský styk a diplomatický protokol. VŠE Praha 1998 2.Berg-Schlosser, D., Stammen, T. Úvod do politické vědy. Praha: ISE 2000, 372 s., ISBN 80-86130-09-06 3.Booth, K., Smith, S. (Eds.) Současné teorie mezinárodních vztahů. Brno: Barrister & Principál 2003, 211 s., ISBN 80-85947-69-2 4.Brzeziński, Z. Velká šachovnice. K čemu Ameriku zavazuje její globální převaha. Praha: Mladá fronta 1999, 229 s., ISBN 80-204-0764-2 5.Deutsch, KW. Nervy vlády. Praha: Svoboda 1966, 410 s. 6.Drulák, P. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál 2003, 220 s., ISBN 80- 7178-725-6 7.Feltham, RG. Příručka diplomata. Praha: SLON 2003, ISBN 80-86429-13-X 8.Hungtington, SP. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka Publishers, 447 s., ISBN 80-86182-49-5 9.King, A., Schneider, B. První globální revoluce. Bratislava: Bradlo, 209 s., ISBN 80-7127-048-2 10.Kissinger, H. Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Cesta k diplomacii pro 21. století. Praha: BB art 2002, 252 s.,ISBN 80-7257-736-0 11.Krejčí, O. Český národní zájem a geopolitika. Praha: Universe1993, 179 s., ISBN 80-901506-2-4 12.Krejčí, J. České křižovatky. Osm pohledů na naše proplouvání peřejemi soudobých dějin. Praha, ELK, 101 s., ISBN 80-86316-24-6 13.Mole, J. Jiný kraj, jiný mrav. Praktický průvodce podnikatelským prostředím a zvyklostmi Evropské unie. Praha: Management Press, 210 s., ISBN 80-85603-86- 1 14.Ort A. Evropa 20. století. Praha: Arista 2000, 391 s., ISBN 80-86410-06-4 15.Plechanovová, B. Úvod do mezinárodních vztahů. Výběr textů. Praha: ISE 2003,288 s., ISBN 80-86130-22-3 16.Říchová B. Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Praha: Portál 2000, 303 s., ISBN 80-7178-461- 3 17.Schneider, J. Think-tanky ve visegrádských zemích. Analýza politiky a obhajoba zájmů. Brno: MPÚ Masarykovy university 2003, 104 s., ISBN 80-210-3104- 2 18.Stankiewicz, WJ. Politická teorie a současný svět. Klasické koncepty ve věku relativismu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, 211 s., ISBN 80-7325-014-4 19.Šroněk, I. Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Praha: Karolinum 2002, 166 s., ISBN 80-246-0247-4 20.Šroněk, I. Kultura v mezinárodním podnikání. Praha: Grada Publishing, 2002, 167 s., ISBN80-247-0012-3 21.Vykoukal, J. a kol. Visegrád. Možnosti a meze středoevropské spolupráce. Praha: Dokořán, 405 s., ISBN 80-86569-34-9 22.Waisová, Š. Úvod do studia mezinárodních vztahů. Dobrá Voda: Čeněk 2002, 159 s., ISBN 80-86473-16-3 23.Waisová, Š. Současné otázky mezinárodní bezpečnosti. Dobrá Voda: Čeněk 2003, 143 s., ISBN 80- 86473-42-2

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pojetí mezinárodních styků a vztahů 2.Pravidla společenského styku 3.Kulturní podmíněnost bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce 4.Diplomatická praxe a protokol 5.Vedení mezinárodních pracovních jednání 6.Psychologická dimenze mezinárodních styků 7.Zvládání náročných situací při mezinárodních jednáních

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku