115-0301/01 – Etika v podnikání (ETIKPOD)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
KRY04 Ing. Hana Krymláková, Ph.D.
MAN060 PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit význam a pojmy podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace 2. Identifikovat zdroje etického uvažování 3. Posoudit nástroje podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace 4. Uspořádat poznatky vybraného etického tématu 5. Obhajovat poznatky zvoleného etického tématu a řešení etického problému

Vyučovací metody

Anotace

Předmět etiky a podnikatelské etiky. Definice a funkce podnikatelské etiky. Manažerská etika. Společenská odpovědnost organizace. Předmět předpokládá znalosti získané z předmětů vyučovaných v předcházejících ročnících.

Povinná literatura:

Bohatá,M. Základy hospodářské etiky. Praha, VŠE 1997, ISBN 80-7079-428-3. Bláha, J.; Dytrt, Z. Manažerská etika. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-084-8. Chryssides,G.D. – Kaler,J.H. Wprowadzenie do etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictvo Naukove PWN 1999, ISBN 83-01-12688-4. Luknič,A.S. Štvrtý rozmer podnikania – etika. Bratislava: Slovak Academie Press 1994. Putnová, A.; Seknička, P. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada 2007, ISBN 978-80-247-1621-3. Remišová,A. Podnikatelská etika v praxi – cesta k úspěchu. Bratislava: Epos 1999. ISBN 80-8057-106-6. Rolný,J. Etika v podnikové strategii. Boskovice: Albert 1998, ISBN 80-85834-53-7. Seknička,P. a kol: Úvod do hospodářské etiky. Praha: CODEX Bohemia 1997, ISBN 80-85963-40-x. Šroněk,I. Etiketa a etika v podnikání. Praha: Management Press, 1995, ISBN 80- 85603-94-2. Steinman,H. – Löhr,A. Základy podnikové etiky. Praha: Victora Publishing, 1995, ISBN 80-85865-56-4.

Doporučená literatura:

Hroník, F.Manažerská integrita. Brno: Motiv Press, s.r.o. 2008. ISBN 978-80-94133-0-0. Kuras, B. Jak přežít padouchy. Praha: ELK, 2003. ISBN 80-86316-46-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení pojmů (etika, podnikatelská etika, specifika podnikatelské etiky). - Vztah etiky k ekonomii a právu. - Východiska etického uvažování. 2. Základní etické kategorie a pojmy – hodnoty, hodnotová orientace, dobro a zlo, morální normy. - Etické hodnoty manažerů. - Vliv hodnot na jednání. - Hodnoty úspěšných manažerů. 3. Faktory, které ovlivňují etické jednání. Individuální , sociální a organizační faktory. Kultura organizace. - Whistle – blowing – upozornění na neetické problémy v organizaci. - Etické rozhodování – základní modely. 4. Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů. - Faktory, které uvedené druhy odpovědnosti ovlivňují. Řízení společností. 5. Mezinárodní podnikatelská etika. Etika v nadnárodních společenstvích. - Respektování kulturních rozdílů. 6. Nástroje rozvoje etického jednání v organizaci. - Etické kodexy, etický výcvik, Stakeholders, komunikace, úloha ombudsmana, úloha hodnot představených ve vizi organizace. 7. Dovednosti, které jsou důležité pro etické jednání. - Možnosti a meze zvyšování etického jednání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 35  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku