115-0302/02 – Člověk a organizace (ČLORG)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
CER0037 PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D.
KOV03 Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
MAK011 Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
FAC0001 Anonymizovaná Osoba
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle "Člověk a organizace": ­- vysvětlit problematiku struktury a fungování sociálního prostředí, tzn. společnosti, malých sociálních skupin a organizací, ­- popsat sociální procesy probíhající v sociálním prostředí, ­- objasnit postup jak získat empirická data sociologickým výzkumem, ­- vysvětlit podstatu osobnosti a jejího formování, ­- rozlišit mezi motivací a stimulací, ­- objasnit vytváření sociální interakce a interpersonálních vztahů ve skupině, ­- identifikovat a řešit konflikty a stres, ­- ilustrovat a vysvětlit podstatu kreativního myšlení a učení.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Podstata předmětu spočívá v poskytnutí základních sociologických a psychologických poznatků, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky fungování osobnosti a sociálního prostředí (skupin, organizací, společnosti), aby bylo možné je efektivně formovat a rovněž ovlivňovat procesy, které se jich týkají. Tyto znalosti jsou důležité především pro management a marketing.

Povinná literatura:

BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ et al. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0. BLÁHA, Jiří a Aleš MATEICIUC. Osobnost a psychické procesy. Ostrava: EkF, VŠB-TU Ostrava, IIS. 2008. DUŠKOVÁ, Anna. Sylaby k přednáškám „Člověk a organizace“. Ostrava, EkF, VŠB-TU Ostrava, IIS, 2008.

Doporučená literatura:

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0577-X. NOVÝ, Ivan et al. Sociologie pro ekonomy. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-433-9. PROVAZNÍK, Vladimír et al. Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-434-7 SURYNEK, Alois, Růžena KOMÁRKOVÁ a Eva KAŠPAROVÁ. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Společnost, její struktura. Socializace jedince. 2. Uspokojování individuálních a skupinových potřeb. 3. Sociální komunikace. 4. Sociální skupina, pracovní skupina. 5. Stabilita a dynamika sociální skupiny. Sociální mobilita. 6. Organizace a její struktura. 7. Sociální klima v organizaci. Vazby mezi organizací a komunitou. 8. Osobnost, její struktura. Interpersonální percepce. 9. Motivace a dynamika osobnosti. 10. Sociální interakce a interpersonální vztahy. 11. Konflikty a stress a pracovní zátěž.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní