115-0303/13 – Podnikatelská etika (PODET)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.Garant verze předmětudoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KHA0008 Ing. Daniela Kharroubi
KLI0213 doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Vysvětlit význam podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace. 2.Vysvětlit základní terminologii etiky. 3.Objasnit historii a vývoj podnikatelské etiky. 4.Identifikovat zdroje etického uvažování. 5.Posoudit nástroje podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace a způsob jejich implementace. 6.Obhajovat poznatky zvoleného etického tématu a řešení etického problému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do celkové problematiky etiky v její aplikované podobě. Provede studenty od teoretických východisek oboru etika, přes krátký nástin vývoje tohoto oboru k aplikované podobě etiky. Seznámí studenty se základními etickými kategoriemi. Stěžení úlohou předmětu je ukázání na praktické využití etiky v ekonomické praxi, a možné důsledky etického respektive neetického jednání na organizaci. Záměrem předmětu je tedy rozvoj etického myšlení a chápání etických problémů a jejich vzájemných souvislostí v rámci etiky, zvláště pak etiky podnikání. Etiku podnikání rozumíme nejen na individuální a místní úrovní, nýbrž také na úrovní globální se všemi důsledky, které se k tomu váží. Celkový význam předmětu je v propojení teorie s praktickým upotřebením získaných znalostí v ekonomické praxi organizací.

Povinná literatura:

GARVEY, James. Etika klimatické změny: co je a co není správné ve světě, který se otepluje. Praha: Filosofia, 2018. 273 s. ISBN 978-80-7007-554-8. SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla. Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha: 65. pole, 2017. 400 s. ISBN 978-80-8750-694-3. WILLIAMS, Bernard. Morálka. Úvod do etiky. Praha: OIKOYMENH, 2021, 85 s. ISBN 978-80-7298-569-2.

Doporučená literatura:

BÁRTA, Miroslav. Sedm zákonů. Jak se civilizace rodí, rostou a upadají. Praha: Jota, 2021. 311 s. ISBN 978-80-7565-640-7. BLÁHA, Jiří a Martin, ČERNEK. Podnikatelská etika a CSR. SOET, vol. 20. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 211 s. ISBN 978-80-248-3828-1. ZEMČÍK, Tomáš, Jaromír FEBER, Olga GUBOVÁ, et al. Etika a současnost: nové výzvy ve společenských vědách. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4195-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

klasifikovaný zápočet – písemné úkoly, zápočtový písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Etika jako svébytná disciplína a její epistemologická východiska. 2.Fundamentální kategorie etiky a zdroje etického myšlení (kultura, náboženství, filozofie a právo). 3.Základní etické systémy – eudaimonismus, hédonismus, křesťanská etika, deontologie a utilitarismus. 4.Faktory, které ovlivňují etické rozhodování a jednání. 5.Axiologie. Hodnoty organizace a manažera. Modely etického rozhodování. 6.Základní nástroje integrace etiky – etický kodex, etický leadership, etický výcvik a vzdělávání, etický ombudsman. 7.Etický a sociální audit. 8.Společenská odpovědnost organizací – koncepce a její vývoj, teorie stakeholders. 9.Konkrétní možnosti aplikace společenské odpovědnosti organizace – ekonomická oblast, sociální oblast a environmentální oblast. 10.Etické aktivity nadnárodních společností – The Caux Round Table, Global Compact, Směrnice OECD a Sullivanovy principy. 11.Etické aspekty pracovně-právních vztahů – diskriminace, sexuální obtěžování, bossing a mobbing. 12.Korupce – základní charakteristika, formy korupce a důsledky korupce. 13.Koncepce etického řízení podniku – Corporate Governance, EFQM a integrované manažerské systémy. 14.Příklady z praxe – výsledky výzkumů. Work-life Balance – témata individuální etiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Písemný test Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku