115-0305/01 – Management Methods and Techniques (MMT)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantorIng. Marcela Papalová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Marcela Papalová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• Gain a survey of the management techniques • Distinguish the management techniques from skills, procedures, functions • Clarify methods of the most frequently used methods to increasing efficiency • Background of the particular techniques • Apply the chosen methods • Criticize the barriers of the techniques application

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The subject clarify by managers used the systematic and analytic techniques to increasing efficiency of the enterprises.The subject brings basic information for ability to conversion from theory to practise that means for successful enterpreneurial activity in conditions of market economy. It is based upon survey of using the manager techniques with definition of the borders of activity.

Compulsory literature:

1. BROCKWELL, Peter. Introduction to time series and forecasting. New York: Springer, 2016. 437 s. ISBN 978-3-319-29852-8. 2. CHEVALLIER, Arnaud. Strategic thinking in complex problem solving. New York: Oxford University Press, 2016. 289 s. ISBN 978-0190463908. 3. PROCTOR, Tony. Creative problem solving for managers. 4th ed. Abingdon: Routledge, 2013. 384 s. ISBN 978-0-415-71402-0.

Recommended literature:

1. HAAN, Alexander de.a Pauline de. HEER. Solving complex problems: professional group decision-making support in highly complex situations. 2nd ed. Portland: Eleven International, 2015. 178 s. ISBN 978-9462365049. 2. DURST, Susanne, Serdal TEMEL a Helio Aisenberg FERENHOF. Open innovation and knowledge management in small and medium enterprises. New Jersey: World Scientific, 2018. 244 p. ISBN 9789813233584. 3. JOHNSON, Gerry, Richard WHITTINGTON a Kevan SCHOLES. Exploring strategy. 11th ed. New York: Pearson, 2017. 828 s. ISBN 978-1292145129.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
115-0386 MNGT Management Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika řízení jako vědy a umění, problém jednoduchosti a složitosti řízení. Manažerské mýty a realita. Vysvětlit pojem MT (manažerské techniky), definice použití. Charakteristika MT, členění. Oblasti použití MT. Přínosy MT. 2. Metody a techniky vrcholového řízení. Definice vrcholového řízení, objasnění pojmů, význam. MT užívané ve vrcholovém řízení. Komponenty korporativního plánování. 3. Nové přístupy k managementu. Moderní přístupy ke strategickému řízení. Analytické metody a techniky. Metody modelování. Obecné strategické alternativy. Strategické plánovací modely. 4. Analýza SWOT ve vrcholovém řízení. Definice pojmů. Klíčové otázky analýzy- tvorba adekvátních kritérií. Diagram analýzy. Aplikace závěrů analýzy s využitím diagramu. 5. Manažerské plánování. Metody manažerského plánování. Postupy při stanovení cílů. Hodnocení vývoje předpokladů. Určování alternativních postupů. Formulace podpůrných plánů. Číselné vyjádření plánů pomocí rozpočtu. 6. Operativní řízení-jeho obsah, metody a techniky. MMT plánování výrobního postupu a vytížení. Řízení pomocí výjimek. Řízení delegováním. Řízení podle cílů (MBO) (tvorba kritérií pro manažerské cíle, stanovení cílů, hodnocení výkonu). Způsoby vedení operativní porady. 7. Metody tvorby útvarové struktury organizace. Definice, pojmy, význam organizování. Postup při vytváření útvarové struktury organizace. Tradiční a moderní metody útvarové struktury řídícího systému. Praktické aspekty organizačního projektování. 8. Manažerské techniky při alokaci zdrojů (síťová analýza) a jejich efektivní využití. Organizační změny. Proces změny. Typy změn. Jednotlivé kroky procesu změn (Lewin-Scheinův model). Jednotlivé kroky procesu změn (Daftův model - charakteristika). MT překonávání odporu ke změnám (osvěta a komunikace, participace a zapojení, usnadnění a podpora, vyjednávání a dohoda, manipulace a kooptace, donucení). Organizační konflikt, zdroje konfliktů. MT řízení konfliktu. Neefektivní MT. 9.Aplikace manažerských technik v dalších fázích výrobního procesu až po expedici produkce (kusová, malosériová a hromadná výroba) Organizační a řídící činnost manažera. Uplatňování pracovní kázně a disciplíny. Spoluúčast podřízených na řízení firmy. Hodnocení podřízených vzhledem k motivací. Tvůrčí činnost podřízených. Motivační nástroje, metody a postupy. 10. a 11. Aplikace hodnotové analýzy a hodnotového inženýrství (oblast výrobková, resp. řízení firmy). Hodnotová analýza. Vysvětlení funkčně nákladového přístupu. Funkce jako základní kategorie funkčně nákladového přístupu. Metody zjišťování funkcí. Pojetí efektivnosti v hodnotové analýze. Metody hodnocení funkcí a efektivnosti objektu. Metoda tvorby cen funkčně ? nákladovým způsobem. Metody tvůrčího myšlení v hodnotové analýze. Metodický postup při aplikaci hodnotové analýzy ve výrobkové oblasti. 12. Metody a techniky inovativnosti. Plánováním a organizovaností proti inovacím. Metodické přístupy k experimentování. Techniky tvůrčího řešení problémů. Úskalí optimalizačních metod. Duplicity a interní konkurence jako nástroj inovací. Hodnocení neúspěšných experimentů. Metodické aspekty řízení řešitelských týmů. 13. Metody a techniky v investiční činnosti. Metodika postupu při přípravě projektu (investičního záměru). Metodika předinvestiční fáze projektového cyklu (oportunity study, pre-feasibility study, feasibility sudy). Metodika investiční fáze projektového cyklu. Metodika výrobní fáze projektového cyklu z krátko a dlouhodobého hlediska. Výběrová řízení, zadávací řád staveb a kategorizace investičních akcí. Základní pojmy investiční akce (investor, stavební dozor, provozní soubor, stavební objekt apod.). Metodický postup v přípravě územního řízení a stavebního rozhodnutí. 14. Metody racionálního využívání času manažera. Režim pracovníka dne. Efektivní postupy při delegování. Efektivní postupy při práci s informacemi. Manažerský plán využití času. Konsolidace disponibilního času.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2007/2008 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 16 2
                Project Project 30  16 2
        Examination Examination 70  21 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (05) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (05) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.