115-0306/04 – Manažerské dovednosti (MD)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Kashi, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Jan Kovács, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV03 Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Popsat a vysvětlit 12 klíčových manažerských dovedností, které používají, byť v různé míře, všichni manažeři bez ohledu na hierarchické postavení v organizaci, diskutovat o manažerských způsobilostech potřebných pro řízení firemních procesů a zapojování lidí do jejich zlepšování. 2.Diagnostikovat vlastní předpoklady pro zvládání manažerských dovedností, které zahrnuje tento předmět, rozvíjet svoje vlastní způsobilosti tak, abyste mohli aspirovat na pozici manažera ve firmě, aplikovat znalosti získané studiem modulů i samostudiem z doporučené literatury při řešení případových situací, napodobovat chování manažerů, které můžete, prostřednictvím tutoriálů, vypozorovat na videofilmech, které vám budou promítány, řešit případové situace z manažerské praxe. 3.Získat přehled a teoretickou znalost obsahu základních sociálních a manažerských dovedností a technik, které mohou usnadňovat a urychlovat manažerské procesy, nástroje manažerské práce v podobě záznamových archů, návodek či doporučení, které transformují danou dovednost do praktické realizace, metodické návody popisující v krocích způsob jednání manažera při řízení činností a vedení lidí na pracovišti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu Manažerské dovednosti je seznámit studenty se dvanácti základními tématy, ve kterých manažeři uplatňují své dovednosti, pracovní postupy nebo činnosti. Studenti se prostřednictvím tohoto předmětu seznámí s dovednostmi, jako jsou podpůrná komunikace se zaměstnancem, vystupování a prezentování, zvládání konfliktních situací, ovlivňování druhých atd., které záleží zejména na osobních dovednostech rozvíjených zkušenostmi a výcvikem. Dále si vyzkouší i některé manažerské postupy a činnosti jako jsou delegování pravomoci, akční plány motivování zaměstnanců, ovlivňování skupinové efektivity a vytváření synergických efektů v týmové práci apod. Prostřednictvím případových situací si vyzkoušejí i fungování některých vybraných technik např. v oblasti rozhodování a stanovování cílů (Ishikawův diagram, Paretova analýza, brainstorming, silové pole, SMART cíle atd.), v komunikaci (SPIN), v koučování (technika GROW, STEER) atd.

Povinná literatura:

CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka. Manažerské dovednosti I. Vybrané manažerské dovednosti + 50 manažerských cvičení a testů. Olomouc: Univerzita Palackého v OLomouci, 2009. 266 s. ISBN 978-80-244-2281-7. FOTR, Jiří, Jiří DĚDINA a Helena HRŮZOVÁ. Manažerské rozhodování. 3. uprav. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2003. 229 s. ISBN 80-86119-69-6. MCGRATH, James a Bob BATES. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-382-3.

Doporučená literatura:

ROS, Jay a Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. Praha: Grada, 2006. 520 s. ISBN 80-247-1279-2. SUCHÝ, Jiří, Petr PAPÁNEK a Pavel NÁHLOVSKÝ. Šest pilířů manažerského úspěchu: jak je posilovat, rozvíjet a využívat v manažerském i osobním životě. Praha: Grada, 2016. 144 s. ISBN 978-80-247-5868-8. STÝBLO, Jiří a Otto HAIN. Manažerské trumfy. Praha: Professional, 2013. 170 s. ISBN 978-80-7431-103-1.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Kontrolní cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: - Manažerské kompetence a role - Sebepoznání a poznávání druhých - Komunikace a prezentace - Naslouchání, dávání zpětné vazby - Zvládání konfliktních situací - Rozhodování a řešení problémů - Delegování úkolů a pravomoci - Uplatnění moci a vlivu - Řízení pracovního výkonu a jeho hodnocení - Vedení lidí a koučování - Vytváření a řízení týmových procesů - Vedení porad

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku