115-0307/01 – Řízení výroby a služeb (ŘVS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuIng. Terezie KrestováGarant verze předmětuIng. Otto Tyrlik, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-Obeznámit se s rozhodujícími pojmy a aspekty procesu řízení výroby a služeb,a to zejména v oblasti struktury výroby, jejího organizování a plánování, standardizace, řízení jakosti a lidských zdrojů. - Pochopit základní nástroje, metody a postupy řízení výrobního systému a možnosti jejich aplikace při řešení problémů v praxi. - Hodnotit výsledné ekonomické efekty řídicích procesů ve výrobě a službách v návaznosti na optimalizaci jejich průběhu a zdrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem je zprostředkovat studentům základní poznatky o odborných pojmech, struktuře, metodách a řídících postupech v oblasti výrobních procesů a procesů služeb a vytvořit tak potřebnou znalostí a informační bázi pro navazující předměty, týkající se ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení.

Povinná literatura:

KOŠTURIAK, Ján a Zdeněk FROLÍK. Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9. KUCHAČÍKOVÁ, Alžběta et al. Efektivní výroba. Bizzbooks, 2011. ISBN 978-80-25125-24-3. SVOBODOVÁ, Hana a Vlastimil, MEJDRECH. Provozní management. Příklady. 2. přepac. vyd. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1845-9. TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0.

Doporučená literatura:

KAVAN, Michal. Výrobní a provozní management. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0199-5. SVOBODOVÁ, Hana a Jaromír, VEBER et al. Produktový a provozní management. Praha: Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0611-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretické základy řízení výroby a služeb * Podstata a cíle řízení výroby * Výroba a její členění * Podstata a cíle procesu služeb * Klasifikace služeb a faktory, které je ovlivňují 2. Charakteristika výrobního managementu a managementu služeb * Základní úkoly výrobního managementu a managementu služeb * Tendence vývoje výrobního managementu a managementu služeb * Podnikatelské řízení výrobních činností * Specifika managementu služeb 3. Zajišťování činnosti výrobního podniku a podniku služeb * Plán rozvoje výroby resp. služeb * Inovační procesy a řízení podnikatelských příležitostí * Projektování výrobního systému * Projektování výrobního procesu * Rozhodování výrobních manažerů 4. Příprava výroby resp. procesu služeb * Obsah a struktura přípravy výroby * Standardizace v řízení výroby * Hodnotové inženýrství * Tvorba, hodnocení a výběr produktů a technologií 5. Souhrnné výrobní plánování * Plánování výrobní kapacity * Agregátní plán výroby a jeho rozpis * Systém plánování materiálových požadavků výroby * Systém plánování výrobních zdrojů * Plánování počtu pracovníků pro výrobní proces * Sjednocení výrobního plánování a řízení zásob 6. Operativní řízení výrobního procesu * Uspořádání a využití pracovního prostoru * Rozvrhování hromadné, sériové a kusové výroby * Rozdělení práce a řazení pracovních úkolů * Metoda Just-in-Time * Optimalizace výrobní technologie 7. Řízení nepřetržité změny ve výrobě a službách jako dynamický proces * Výrobní benchmarking a reengineering * Totální řízení jakosti výrobků a služeb * Zavádění nových produktů a výrobních postupů * Výrobní controlling

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku