115-0307/01 – Management of Production and Services (ŘVS)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantorIng. Terezie KrestováSubject version guarantorIng. Otto Tyrlik, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- Show the main definitions from the management of production and services, especially in the sphere of structure of production, its organization and planning, standardization, human resources managemet etc. - Figure out the main instruments, methods and processes of managing production system and aplication in practise

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim is bring students the basic knowledge of definitions, structure, methods and managing in the field of processes of production and services. Also set up the base of information for the next subjects related to economical system of the company and its management.

Compulsory literature:

ROSSOUW, Dirk. Focus on Operational Management: A Generic Approach. 2nd ed. Juta Academic, 2012. ISBN 978-0-702-18919-7.

Recommended literature:

RUSSELL, Roberta S. and Bernadr TAYLOR. Operations management: quality and competitiveness in a global environment. Hoboken: Wiley, 2006. ISBN 0471692093.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Teoretické základy řízení výroby a služeb * Podstata a cíle řízení výroby * Výroba a její členění * Podstata a cíle procesu služeb * Klasifikace služeb a faktory, které je ovlivňují 2. Charakteristika výrobního managementu a managementu služeb * Základní úkoly výrobního managementu a managementu služeb * Tendence vývoje výrobního managementu a managementu služeb * Podnikatelské řízení výrobních činností * Specifika managementu služeb 3. Zajišťování činnosti výrobního podniku a podniku služeb * Plán rozvoje výroby resp. služeb * Inovační procesy a řízení podnikatelských příležitostí * Projektování výrobního systému * Projektování výrobního procesu * Rozhodování výrobních manažerů 4. Příprava výroby resp. procesu služeb * Obsah a struktura přípravy výroby * Standardizace v řízení výroby * Hodnotové inženýrství * Tvorba, hodnocení a výběr produktů a technologií 5. Souhrnné výrobní plánování * Plánování výrobní kapacity * Agregátní plán výroby a jeho rozpis * Systém plánování materiálových požadavků výroby * Systém plánování výrobních zdrojů * Plánování počtu pracovníků pro výrobní proces * Sjednocení výrobního plánování a řízení zásob 6. Operativní řízení výrobního procesu * Uspořádání a využití pracovního prostoru * Rozvrhování hromadné, sériové a kusové výroby * Rozdělení práce a řazení pracovních úkolů * Metoda Just-in-Time * Optimalizace výrobní technologie 7. Řízení nepřetržité změny ve výrobě a službách jako dynamický proces * Výrobní benchmarking a reengineering * Totální řízení jakosti výrobků a služeb * Zavádění nových produktů a výrobních postupů * Výrobní controlling

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner