115-0308/01 – Psychologie a sociologie v cestovním ruchu (PSCR)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
KRA0085 Anonymizovaná Osoba
HRA0008 Anonymizovaná Osoba
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby posluchač po jeho absolvování byl schopen: - prezentovat základní psychologické a sociologické pojmy a teorie - charakterizovat se zaměřením na turistický ruch vybranou problematiku psychologie osobnosti, psychologie a sociologie práce, sociálních skupin a výzkumu trhu, - objasnit psychologické zákonitosti související s nabídkou, poptávkou, zbožím a konzumentem, - aplikovat získané poznatky na modelové situace ve cvičeních a praxi, - propojit dosažené poznatky s jinými předměty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen tak, aby poznatky z psychologie a sociologie pomohly posluchačovi efektivně jednat v oblasti cestovního ruchu a to zejména při styku s klientem, komunikaci se spolupracovníky, řízení kolektivu i při působení na trh. V rámci psychologie osobnosti je věnována pozornost zejména otázkám vymezení pojmu osobnosti, jejímu vývoji, struktuře osobnosti, zejména pak možnostem jak osobnost motivovat. Posluchač je dále seznámen s vybranými kapitolami z oblasti psychologie práce a to například s problematikou sociálních skupin, sociálních vztahů, sociálního klimatu, zvládání stresových situací, atd.. Z psychologického hlediska je zde rozebírána problematika související se zbožím, jeho nabídkou, poptávkou po zboží, chováním a ovlivňováním konzumenta a také zásady komunikace a propagace na trhu. Posluchač též získá základní orientaci v problematice výzkumu trhu.

Povinná literatura:

KABÁTEK, Aleš et al. Sociologické texty II. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7066-962-4. ŠTÝRSKÝ, Jiří a Jiří ŠÍPEK. Geograficko psychologické souvislosti cestování, turistiky a rekreace: kapitoly z geopsychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-114-3.

Doporučená literatura:

EGER, Ludvík. Rekondice pro manažery. Plzeň: ZČU, 1994. ISBN 80-7082-151-5. HOMOLA, Miroslav a Zdeněk VTÍPIL. Psychologie trhu a řídících činností. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-140-8. PROVAZNÍK, Vladimír et al. Psychologie pro ekonomy. Praha: VŠE, 1993. ISBN 80-7079-290-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky psychologie - základní psychologické teorie - současná psychologie 2. Psychologie osobnosti se zdůrazněním osobnosti zákazníka - charakteristika vývoj osobnosti - struktura osobnosti (výkonové charakteristiky, motivační dimenze, profilující vlastnosti) - poruchy osobnosti 3. Psychologie práce v problémové oblasti (člověk – lidé) - sociální a interpersonální vztahy na pracovišti - sociální styk ( kontakty, interakce) pracovníků - sociální klima na pracovišti - hodnoty a hodnotové orientace 4. Psychologie zboží, nabídky a poptávky - konzulent ve středu pozornosti - zboží z psychologického hlediska - psychologie nabídky a poptávky 5. Spotřební chování konzumenta - role konzumenta a jeho osobnost - motivace spotřebního chování - ovlivňování spotřebního chování okolím 6. Komunikace a propagace trhu - komunikace, propagace, informace, image, značka - kognitivní procesy a propagace 7. Psychologie v turistickém ruchu - osobnost účastníka turismu - uspokojování zájmů a potřeb účastníků turismu - nároky na psychickou připravenost průvodce při zahájení, v průběhu a na závěr akce - využití psychologie při práci ve skupinách cizinců - psychologie při jednání s pracovníky zařízení, která poskytují služby cestovního ruchu 8. Systém práce průvodce - zvládání stresových situací - odhad lidí, navázání kontaktu - předcházení konfliktu - rozpoznání problematického klienta - typizace klientů 9. Přesvědčovací a sebeprosazovací metody v praxi - osobnost (charisma, znalosti, postavení vedoucího) - empatie - tvůrčí myšlení, (kreativita) 10. Metody výzkumu trhu - marketingový výzkum - průzkum trhu a postup púři výzkumu trhu - motivační výzkum 11. Úvod do problematiky sociologie - vývoj sociologie a uplatnění jejich poznatků v cestovním ruchu - základní sociologické teorie - současná sociologie - využití poznatků sociologie v cestovním ruchu 12. Sociologie životního stylu - životní způsob, životní styl, životní podmínky - diferenciace životních způsobů - alternativní životní styly ve společnosti - vývoj názorů jednotlivých generací na životní styl 13. Sociologie práce v podniku - formy humanizace práce - zaměstnání a povolání jako jev sociální - sociální klima v podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní