115-0308/01 – Psychology and Sociology in Tourism (PSCR)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantorPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
KRA0085 Anonymizovaná Osoba
HRA0008 Anonymizovaná Osoba
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After this course, the graduate will be able: - To present basic psychological and sociological terms and theories. - To characterize chosen topics - focused on tourism - of individual psychology, psychology and sociology of work, social groups and market research. - To explain psychological patterns related to supply, demand, goods and consumer. - To apply gained findings to model situations in both, tutorials and practices. - To use gained findings in other subjects.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject is designed to bring the student psychological and sociological findings which can help him or her to act efficiently in tourism, especially when dealing with clients, communicating with colleagues, managing human resources and operating on the market. Within the framework of individual psychology, attention is paid especially to questions of determination of the term “individuality”, its development and structure, focused on individual motivation. Further on, the student is made acquainted with chosen chapters of work psychology, for example with social groups questions, social relations, social climate, managing stress situations etc. The question of goods, its supply and demand; consumer behaviour and influence but also communication and market promotion are analysed from the psychological point of view. The student will also gain basic orientation in market research issues.

Compulsory literature:

SKINNER, Jonathan and Dimitrios THEODOSSOPOULOS. Great Expectations: Imagination and Anticipation in Tourism (New Directions in Anthropology). Oxford: Berghahn Books, 2011. ISBN 978-0857452771. WEARING, Stephen, Deborah STEVENSON and Tamara YOUNG. Tourist Cultures: Identity, Place and the Traveller. London: Sage Publications, 2010. ISBN 978-0761949985.

Recommended literature:

CARR, Neil. Children's and Families' Holiday Experience (Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility). New York: Routledge, 2011. ISBN 978-0415545433.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky psychologie - základní psychologické teorie - současná psychologie 2. Psychologie osobnosti se zdůrazněním osobnosti zákazníka - charakteristika vývoj osobnosti - struktura osobnosti (výkonové charakteristiky, motivační dimenze, profilující vlastnosti) - poruchy osobnosti 3. Psychologie práce v problémové oblasti (člověk – lidé) - sociální a interpersonální vztahy na pracovišti - sociální styk ( kontakty, interakce) pracovníků - sociální klima na pracovišti - hodnoty a hodnotové orientace 4. Psychologie zboží, nabídky a poptávky - konzulent ve středu pozornosti - zboží z psychologického hlediska - psychologie nabídky a poptávky 5. Spotřební chování konzumenta - role konzumenta a jeho osobnost - motivace spotřebního chování - ovlivňování spotřebního chování okolím 6. Komunikace a propagace trhu - komunikace, propagace, informace, image, značka - kognitivní procesy a propagace 7. Psychologie v turistickém ruchu - osobnost účastníka turismu - uspokojování zájmů a potřeb účastníků turismu - nároky na psychickou připravenost průvodce při zahájení, v průběhu a na závěr akce - využití psychologie při práci ve skupinách cizinců - psychologie při jednání s pracovníky zařízení, která poskytují služby cestovního ruchu 8. Systém práce průvodce - zvládání stresových situací - odhad lidí, navázání kontaktu - předcházení konfliktu - rozpoznání problematického klienta - typizace klientů 9. Přesvědčovací a sebeprosazovací metody v praxi - osobnost (charisma, znalosti, postavení vedoucího) - empatie - tvůrčí myšlení, (kreativita) 10. Metody výzkumu trhu - marketingový výzkum - průzkum trhu a postup púři výzkumu trhu - motivační výzkum 11. Úvod do problematiky sociologie - vývoj sociologie a uplatnění jejich poznatků v cestovním ruchu - základní sociologické teorie - současná sociologie - využití poznatků sociologie v cestovním ruchu 12. Sociologie životního stylu - životní způsob, životní styl, životní podmínky - diferenciace životních způsobů - alternativní životní styly ve společnosti - vývoj názorů jednotlivých generací na životní styl 13. Sociologie práce v podniku - formy humanizace práce - zaměstnání a povolání jako jev sociální - sociální klima v podniku

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6208) Economics and Management P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner