115-0308/03 – Psychologie a sociologie v cestovním ruchu (PSCR)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby posluchač po jeho absolvování byl schopen: - prezentovat základní psychologické a sociologické pojmy a teorie - charakterizovat se zaměřením na turistický ruch vybranou problematiku psychologie osobnosti, psychologie a sociologie práce, sociálních skupin a výzkumu trhu, - objasnit psychologické zákonitosti související s nabídkou, poptávkou, zbožím a konzumentem, - aplikovat získané poznatky na modelové situace ve cvičeních a praxi, - propojit dosažené poznatky s jinými předměty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen tak, aby poznatky z psychologie a sociologie pomohly posluchačovi efektivně jednat v oblasti cestovního ruchu a to zejména při styku s klientem, komunikaci se spolupracovníky, řízení kolektivu i při působení na trh. V rámci psychologie osobnosti je věnována pozornost zejména otázkám vymezení pojmu osobnosti, jejímu vývoji, struktuře osobnosti, zejména pak možnostem jak osobnost motivovat. Posluchač je dále seznámen s vybranými kapitolami z oblasti psychologie práce a to například s problematikou sociálních skupin, sociálních vztahů, sociálního klimatu, zvládání stresových situací, atd.. Z psychologického hlediska je zde rozebírána problematika související se zbožím, jeho nabídkou, poptávkou po zboží, chováním a ovlivňováním konzumenta a také zásady komunikace a propagace na trhu. Posluchač též získá základní orientaci v problematice výzkumu trhu.

Povinná literatura:

KABÁTEK, Aleš et al. Sociologické texty II. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7066-962-4. ŠTÝRSKÝ, Jiří a Jiří ŠÍPEK. Geograficko psychologické souvislosti cestování, turistiky a rekreace: kapitoly z geopsychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-114-3.

Doporučená literatura:

EGER, Ludvík. Rekondice pro manažery. Plzeň: ZČU, 1994. ISBN 80-7082-151-5. HOMOLA, Miroslav a Zdeněk VTÍPIL. Psychologie trhu a řídících činností. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-140-8. PROVAZNÍK, Vladimír et al. Psychologie pro ekonomy. Praha: VŠE, 1993. ISBN 80-7079-290-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžný písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti obecných základů psychologie a sociologie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do problematiky psychologie 2.Psychologie osobnosti se zdůrazněním osobnosti zákazníka 3.Psychologie práce v problémové oblasti (člověk – lidé) 4.Psychologie zboží, nabídky a poptávky 5.Spotřební chování konzumenta 6.Komunikace a propagace na trhu 7.Psychologie v turistickém ruchu 8.Systém práce průvodce 9.Přesvědčovací a sebeprosazovací metody v praxi 10.Metody výzkumu trhu 11.Úvod do problematiky sociologie 12.Sociologie životního stylu 13.Sociologie práce v podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku