115-0309/03 – Základy cestovního ruchu (ZCR)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jedná se o úvodní předmět výuky oboru, a proto základním cílem studia předmětu je poskytnout studentům informace o základních pojmech, naučit je orientaci v oboru, určit základní kriteria používaná v oboru a porozumět i umět ocenit dominující definice používané v daném oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předání základních poznatků o cestovním ruchu. Předmět je koncipován v jednotě dvou základních hledisek: -cestovní ruch jako oblast spotřeby, - cestovní ruch jako oblast podnikatelských příležitostí a významný příjmový činitel.

Povinná literatura:

HESKOVÁ, Marie et al. Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-948-3. HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného casu. Přeložil Jiří REZEK. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0202-9. INDROVÁ, Jarmila et al. Cestovní ruch: základy. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1569-4. KOLEKTIV AUTORŮ. Služby a cestovný ruch. Bratislava: Sprint, 2001. ISBN 80-88848-78-4. NOVACKÁ, Ľudmila. Cestovní ruch a Evropská unie. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. ISBN 978-80-7452-016-7. PALATKOVÁ, Monika a Jitka ZICHOVÁ. Ekonomika turismu: turismus České republiky: vymezení a fungování trhu turismu, přístupy k hodnocení významu a vlivu turismu, charakteristika turismu České republiky. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3748-5. PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská integrace a mezinárodní turismus. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3750-8. PALATKOVÁ, Monika a Jitka ZICHOVÁ. Ekonomika turismu. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3748-5. PÁSKOVÁ, Martina. Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-658-7. RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: soubor studijních materiálů. 3. rozš. vyd. Ostrava: Key, 2009. ISBN 978-80-7418-028-6.

Doporučená literatura:

ČERTÍK, Miroslav. Cestovní ruch: vývoj, organizace a řízení. Praha: OFF, 2001. ISBN 80-238-6275-8. FRANCOVÁ, Eva. Cestovní ruch. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0719-1. VAŠKO, Martin. Cestovní ruch a regionální rozvoj. Praha: Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0445-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika současné epochy – vývoj a trendy globalizace 2. Definice cestovního ruchu, vývoj, historie, historické osobnosti 3. Typy a druhy cestovního ruchu – využití kriterií, subjekty a objekty trhu cestovního ruchu 4. Produkt cestovního ruchu – definice, tvorba, druhy, využití 5. Služby – obecná charakteristika, vlastnosti, druhy 6. Ubytovací služby v cestovním ruchu 7. Dopravní služby v cestovním ruchu 8. Stravovací a občerstvovací služby v cestovním ruchu 9. Informační služby 10. Turistická destinace – definice, druhy, produkt, řízení, marketing 11. Atraktivity cestovního ruchu – druhy, typy, využití 12. Kladné a záporné dopady cestovního ruchu v oblasti ekonomické, kulturní, krajinné, sociální. Členění území podle využitelnosti v cestovním ruchu – kriteria

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Písemná zkouška Písemná zkouška 50  26
        Ústní zkouška Ústní zkouška 50  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku