115-0309/04 – Základy cestovního ruchu (ZCR)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jedná se o úvodní předmět výuky oboru, a proto základním cílem studia předmětu je poskytnout studentům informace o základních pojmech, naučit je orientaci v oboru, určit základní kriteria používaná v oboru a porozumět i umět ocenit dominující definice používané v daném oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předání základních poznatků o cestovním ruchu. Předmět je koncipován v jednotě dvou základních hledisek: -cestovní ruch jako oblast spotřeby, - cestovní ruch jako oblast podnikatelských příležitostí a významný příjmový činitel.

Povinná literatura:

HESKOVÁ, Marie et al. Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-948-3. HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného casu. Přeložil Jiří REZEK. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0202-9. INDROVÁ, Jarmila et al. Cestovní ruch: základy. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1569-4. KOLEKTIV AUTORŮ. Služby a cestovný ruch. Bratislava: Sprint, 2001. ISBN 80-88848-78-4. NOVACKÁ, Ľudmila. Cestovní ruch a Evropská unie. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. ISBN 978-80-7452-016-7. PALATKOVÁ, Monika a Jitka ZICHOVÁ. Ekonomika turismu: turismus České republiky: vymezení a fungování trhu turismu, přístupy k hodnocení významu a vlivu turismu, charakteristika turismu České republiky. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3748-5. PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská integrace a mezinárodní turismus. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3750-8. PALATKOVÁ, Monika a Jitka ZICHOVÁ. Ekonomika turismu. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3748-5. PÁSKOVÁ, Martina. Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-658-7. RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: soubor studijních materiálů. 3. rozš. vyd. Ostrava: Key, 2009. ISBN 978-80-7418-028-6.

Doporučená literatura:

ČERTÍK, Miroslav. Cestovní ruch: vývoj, organizace a řízení. Praha: OFF, 2001. ISBN 80-238-6275-8. FRANCOVÁ, Eva. Cestovní ruch. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0719-1. VAŠKO, Martin. Cestovní ruch a regionální rozvoj. Praha: Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0445-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

osobní konzultace, znalostní test

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti managementu, marketingu a problematiky cestovního ruchu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika současné epochy – vývoj a trendy globalizace 2. Definice cestovního ruchu, vývoj, historie, historické osobnosti 3. Typy a druhy cestovního ruchu – využití kriterií, subjekty a objekty trhu cestovního ruchu 4. Produkt cestovního ruchu – definice, tvorba, druhy, využití 5. Služby – obecná charakteristika, vlastnosti, druhy 6. Ubytovací služby v cestovním ruchu 7. Dopravní služby v cestovním ruchu 8. Stravovací a občerstvovací služby v cestovním ruchu 9. Informační služby 10. Turistická destinace – definice, druhy, produkt, řízení, marketing 11. Atraktivity cestovního ruchu – druhy, typy, využití 12. Kladné a záporné dopady cestovního ruchu v oblasti ekonomické, kulturní, krajinné, sociální. Členění území podle využitelnosti v cestovním ruchu – kriteria

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku